Prijemni.rs
Maturang
  • Od A do Š o onlajn učenju


Davno je primećeno da obrazovanje treba da bude dostupno svima, ipak taj ideal se ne postiže lako. Digitalno doba nam donosi mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje počinju sve više da se koriste u obrazovanju.

Online učenje

Britanska neprofitna kompanija Jisc je jedna od vodećih u istraživanju novih mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja, a njihova nedavno objavljena studija objašnjava šta tačno podrazumeva onlajn učenje i koje su njegove osnovne odlike.

Učenje u digitalnom okruženju ima potencijal da bude značajan alat za postizanje jednakosti u sferi obrazovanja, pružajući mogućnost ljudima raznih socijalnih statusa da pristupe kvalitetnom znanju. Sve što je potrebno je internet konekcija i radoznalost za određeni predmet ili oblast.

Onlajn učenje danas obuhvata veoma širok spektar aktivnosti, od kurseva koji su u potpunosti onlajn, do slušanja predavanja iz tradicionalnih učionica i pristupanja informacijama iz biblioteka preko interneta. Prema studiji o očekivanjima i iskustvima koja učenici imaju u digitalnom okruženju koju je Jisc nedavno sproveo, pokazuje se da onjaln učenici više ne predstavljaju zasebnu grupaciju.

Rezultate studije su izneli Lu Megil i Helen Bitam na godišnjoj konferenciji posvećenoj tehnologijama učenja održanoj početkom septembra. Vodeći se zaključcima studije, predstavnici Jisc-a daju odgovore na pitanja „ko, šta i kako" onlajn učenja.

Šta je onlajn učenje?

Počećemo razjašnjenjem ovog pojma, kako bismo objasnili šta tačno podrazumevamo kada kažemo onlajn učenje. Mislimo na svaki kurs, program ili obuku koja ima onlajn elemente. To znači da govorimo o širem pojmu o MOOS-ova (masivni otvoreni onlajn kursevi) i učenja na daljinu, koji se sprovode isključivo onlajn. Naša definicija obuhvata svaki obrazovni program koji ima neke onlajn komponente, koje zamenjuju tradicionalne načine učenja obavezama i zadacima koji se obavljaju digitalno. Tu spadaju snimljena predavanja, video-konferencijski časovi, virtuelne učionice i elektronsko ocenjivanje, diskusioni forumi na društvenim mrežama i sredstva za učenje u digitalnom formatu. Ukoliko se od učenika očekuje da se u procesu istraživanja služe resursima interneta, ili da koriste aplikacije i društvene mreže, to predstavlja ugrađivanje onlajn učenja u obrazovni proces.

Ko su onlajn učenici?

Sledeći korak u našem razumevanju onjaln učenja jeste odgovaranje na pitanje ko su ljudi koji učestvuju u ovom procesu.
Ukoliko se vodimo širom definicijom, bilo ko može biti onlajn učenik. Sve zavisi od toga kada, gde, zašto i koliko svog vremena za učenje provode u onlajn okruženju. Pored toga, važno je i kako je to onlajn okruženje osmišljeno i prilagođeno za učenje. Međutim, za utvrđivanje iskustava onlajn učenika, važnije je sagledati profile onlajn učenika, nego specifičnosti samog okruženja. Za neke učenike onlajn učenje je preferirani, ili pak jedini moguć način učenja. To važi za one koji učenje pokušavaju da uklope sa poslom i drugim obavezama, one koji imaju poteškoća sa pristupom objektima, ili za one koji su georafski ili kulturološki izolovani.

Međutim, za većinu onlajn učenje predstavlja produžetak redovnih studija. U tom smislu, onlajn učenje postaje sve važniji element obrazovnog procesa, kao alat za doživotno učenje i profesionalno usavršavanje.

Šta ih čini uspešnima?

Veoma je važno da oni koji pružaju obrazovanje imaju uvid u to šta nekoga čini uspešnim onlajn učenikom, kako bi svoju digitalnu ponudu prilagodili različitim potrebama učenika.

U našoj studiji, ustanovili smo skup odlika koje najčešće utiču na uspeh onlajn učenika:

Prethodna iskustva - oni koji su već imali uspeha u učenju, posebno ako je u pitanju onlajn učenje, veća je verovatnoća da će napredovati.

Motivacija i želje - nivo i vrsta motivacije je presudni faktor u predviđanju uspešnosti onlajn učenja. Na primer, učenici koji učenici koji su motivisani akreditacijom će biti uporni da završe program kako bi dobili priznanja, dok oni koji su vođeni radoznalošću i uživanjem mere svoj uspeh na drugačije načine.

Samoefikasnost - uspešni učenici imaju tendenciju da veruju da će njihov trud biti nagrađen i da mogu sami uticati na ishode svog obrazovanja.

Navike učenja - oni koji su pripremljeni, organizovani i savesni učenici u oflajn okruženju ispoljavaju iste radne navike prilikom onlajn učenja.

Kulturološki i lični faktori - iskustvo učenja u onlajn sredini nije isto svakom učeniku. Neki od faktora koji utiču na to jesu kulturološke norme, sklonost ka društvenim interakcijama, invaliditet i učenje na stranom jeziku.

Osećanja i stavovi - uspešni učenici uživaju u iskustvu učenja, bilo da ono dolazi od osećanja samostalnosti ili društvenosti, napredovanja ka cilju ili interesovanja za predmet saznanja. Oni takođe pokazuju sposobnost prevazilaženja i umanjivanja efekata negativnih osećanja koja nastaju usled frustracije, dosade ili izolovanosti. Pozitivno očekivanje i mogućnost osećanja zadovoljstva su značajni preduslovi za postizanje uspeha u onlajn obrazovanju.

Unapređivanje onlajn učenja

Jedan od ciljeva ove studije bio je i da pruži korisne informacije i onima koji osmišljavaju onlajn obrazovne programe. Jisc pruža vodiče sa savetima za pravljenje kurikuluma, korišćenje tehnologije i alata i za institucionalizovanje onlajn obrazovnih programa.

Studija je doprinela stvanjanjem beta alatke kojom se može testirati vaša lična spremnost za pravljenje i distribuciju onlajn učenja.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: