Prijemni.rs
Maturang
  • Pametno postavljanje ciljeva


Opšte je poznato da je postavljanje ciljeva vodič kroz život. Svako od nas sebi postavlja neke ciljeve, od momenta kada ujutro ustanemo (kratkoročni) do onih koji nas vode kroz ceo život (dugoročni). Postavljanje ciljeva zato i jeste najteži posao. Ono što bi trebalo da bude prioritetno kod postavljanja ciljeva jeste da ciljevi budu pametni tj. na engleskom SMART.

S - (specific) specifično, konkretno, prepoznatljivo, jasno, razumljivo,

M - (measurable) merljiv rezultat, može se proveriti je li i u kom stepenu ostvaren

A - (achievable) ambiciozan, ostvarljiv s raspoloživim resursima u određenom vremenu

R - (resource bond) realan, računa na realno raspoložive resurse

T - (time constrained) ima definisano konačno vreme za ostvarenje

Dakle cilj mora biti jasan, merljiv, dostižan, izazovan i vremenski određen.

S - specifičan

Cilj treba da bude specifično određen, jasno definisan i potpuno shvatljiv. Pri postavljanju ovakvog cilja treba da odgovorite na pitanja Kako? Zašto? i Šta? Na ovaj način će biti precizirano šta želite da postignete, na koji način to planirate da uradite i koji je vaš motiv. Ukoliko ovaj plan zahteva više ljudi, treba precizno definisati i ko su ti ljudi i koji su njihovi zadaci (i eventualno lokacija gde će se cilj izvršiti).

M - merljiv

Ukoliko budete u stanju da merite rezultate svog rada tada ćete moći i da realizujete svoje ciljeve. Kada odredite cilj, odredite i kriterijum po kome ćete znati da li i kako ide ostvarenje tog cilja.

Na primer, ako se postavi za cilj da prodaja bude dobra, šta to znači? Kako ćemo na kraju meseca znati da li smo ostvarili cilj tj. da li je prodaja bila dovoljno dobra ili ne? Koja je mera? Pogotovo ako se cilj odnosi na tim, ako cilj nije merljiv onda svako ima slobodu tumačenja šta je kome dobro tj. da li je prodaja bila dobra ili ne. U ovakvim situacijama je potrebno da se definiše cilj koji će odgovoriti na pitanje - koliko? Npr. cilj je da se ostvari prodaja 10 artikala neke vrste po jednom mesecu).

A - ambiciozan

Cilj koji sebi postavite treba da bude ambiciozan, ali u granicama vaših mogućnosti. Bolje je postaviti sebi jedan stepenik kao prepreku nego tri odjednom, ako znate da tri sigurno nećete moći da ostvarite. Za ovaj segment planiranja cilja je važno da budete fleksibilni tj. da ga, ukoliko bude prostora i mogućnosti, širite po potrebi i ostvarljivosti (npr. da ga nakon nekog vremena revidirate i povećate ako osetite da možete više). Ali ciljevi ipak ne mogu biti definisani kao nešto što je ostvarivo samo po sebi, bez mnogo truda jer onda ciljevi nisu motivišući i ne doprinose razvoju. Ciljevi ipak moraju biti ambiciozni i zahtevati dodatni trud.

R - realan

Realan cilj u ovoj situaciji znači da imate volje i mogućnosti da nešto ostvarite. Ali ne dajte se zavarati - to ne znači da cilj treba da bude lak za ostvarivanje, nego samo da ga je moguće ostvariti. Motivacija igra veliku ulogu i ona uglavnom definiše visinu zadatog cilja. Ali i tu moramo biti oprezni jer za previsoke ciljeve nećemo imati dovoljno "snage" kako bismo ih ostvarili. Kako biste postaviliVremenski rok za postavljeni cilj realan cilj zapitajte se da li ste ikad ostvarili nešto slično i da li ste u stanju to sada da uradite. Ključna reč je da ste sposobni i u stanju da izvršite zadati cilj.

T - tempiran

Postavite vremenski rok do kada ćete moći da ostvarite svoj cilj. Morate biti upoznati sa svojim mogućnostima jer ukoliko pocenite ili precenite sebe, ostvarenje vašeg cilja pada u vodu. Dakle, nije dobro da date sebi previše vremena jer će se vaš cilj izgubiti u moru nekih drugih obaveza, ali ni premalo vremena nije rešenje jer ga tada nećete uspeti ostvariti.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: