Prijemni.rs
Maturang
  • Početak priprema maturanata


Završna godina srednje škole je vreme kada ponovo bivaju razmotrena shvatanja maturanata o perspektivi nastavka obrazovanja.Nepravilno bi bilo tumačiti ceo proces samo kao pripremu za prijemni, već kao pripremu za karijeru. Iz tog razloga, maturanti, dajte prednost pripremi koja počinje ranije. Time ćete pojednostaviti proces, izbeći problem nedostatka vremena i postaviti sebe, pre svega, u bolju poziciju.

Priprema za prijemni

Srednja škola najviše je zaslužna za praktikovanje i održavanje dobrih radnih navika, a jedna od njih je navika postavljanja pitanja. Polazeći od ovog poslednjeg, za slučaj kada sami ne pronađete odgovor – pronađite pomoć. Budite informisani o vašim izborima posetom fakultetu koji vas interesuje, razgovorima sa predstavnicima fakulteta, studentima. Ako je potrebno, neka vam pomenute smernice posluže kao vodič, ali samostalno odredite sve glavne aktivnosti koje treba da uradite, usmeravajući ih kao onom delu dana kada imate najviše energije.

I pre nego što dobijete diplomu srednje škole, potrebno je doneti značajne odluke, delovati i stvarati nove mogućnosti, prilagoditi se, početi sa istraživanjem i pronalaskom pravog fakulteta. Imajte na umu da je više fakulteta podobno za svakog studenta. Mislite na stvari koje čine vaš hobi. Steknite bolji uvid u to da li više volite da radite sa podacima ili ljudima, individualno ili u grupi, gde i kada najbolje izvršavate zaduženja. Uporedite fakultete i rangirajte ih na osnovu uslova koji predstavljaju imperativ za vas. Istražite vlastita interesovanja, ukažite sebi na rokove za apliciranje i napravite različite napore, kao garanciju za uspeh. Važno je da znate vaše jake strane, kao i slabosti, koje ste spremni da korigujete i ispravite njihov uticaj.

U prilog svemu tome, ide i adekvatno upravljanje svakodnevnim životom, ulogama i odgovornostima. Realno procenite sate za učenje (ukoliko smatrate neohodnim, planirajte unapred dodatni rad i pohađanje vannastavnih časova), i za sve druge aktivnosti koje sudeluju i podstiču da postižete prioritete. Uprkos obimu preuzetih obaveza i limitiranom vremenskom okviru, opredelite se za tačno i razumljivo interpretiranje materije, nasuprot memorisanju činjenica. Skoncentrišite se na svrsishodne stvari i ostvarićete bolje rezultate na svim poljima.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: