Prijemni.rs
Maturang
  • Početak priprema za prijemni ispit


Kako bi se opravdala očekivanja od prijemnog ispita, nakon odabira željenog fakulteta, neophodno je sagledati važnost sadržine i idealnog toka priprema. Najbolji način za postizanje visokog plasmana i rezultata na prijemnom ispitu jeste adekvatna realizacija pripreme.

Studenti

Na samom početku, potrebno je informisati se o studijskim programima, odnosno, o izabranom profilu. Dalje, važno je pronaći odgovarajući materijal za učenje i polaganje predviđenih predmeta, i, konačno, utvrditi plan rada sa definisanim dnevnim i nedeljnim ciljevima učenja. Pored prethodno pomenutog, neophodno je utvrditi šta je za vas prihvatljivo: da li ste skloni samostalno organizovanom učenju, ili bi asistencija u vidu časova pripreme značila benefit.

Jedna od stvari na koju možete da utičete, a predstavlja ključni element pripreme, jeste određivanje optimalnog raspoloživog vremena za učenje. Svega nekoliko nedelja može biti dovoljno, ali uz pitanje koliko će takav način pripreme obezbediti uspešan ishod. Nedovoljna posvećenost i nepostojanje kontinuiteta tokom učenja za prijemni uzrokovaće potrebu dužih sesija kasnijeg učenja, a to će proizvesti dodatni zamor i napetost.

Sa druge strane, korektan vremenski okvir za učenje kreiraće značajnu prednost, uz sprečavanje nemogućnosti prisećanja pravog odgovora u datom trenutku. Pored toga, bićete samopouzdaniji, sigurni u vaše znanje, spremni da na prijemnom ispitu prikažete sve kvalitete, uloženo vreme i energiju.

Osim što je potrebno unapred planirati početak priprema, bitno je zadržati disciplinovano ponašanje, u smislu pridržavanja utvrđenom rasporedu učenja. Uz to, bitno je napomenuti i prilagođavanje aktivnosti i odgovornosti, koje se tiču pohađanja nastave završne godine srednje škole, sa učenjem za prijemni ispit.

Podjednako je važno uključiti izradu testova, jer ćete tim putem biti upoznati sa vrstom  i formatom pitanja. Uz prvenstveno izučavanje teorijskog dela gradiva, potrebno je razumeti specifičnosti i moguće varijacije primera i zadataka. Doprinos je i to što ćete biti u mogućnosti da procenite vreme potrebno za odgovaranje, i to za svaki od delova prijemnog. Naravno, rešavanje testova ne može pružiti garanciju postizanja zadovoljavajućih učinaka. Iako su testovi praktični za proveru znanja, temeljnu pripremu je potrebno bazirati na knjigama za polaganje prijemnog ispita.

Raniji početak, u odnosu na termin prijemnog, bitan je i kako biste poslednje dane pripreme ostavili za rešavanje nedoumica, ukoliko ih budete imali. Takođe, radi boljeg i sigurnijeg pamćenja, potrebno je obezbediti više vremena za obnavljanje gradiva, odnosno činiti više od jednog pregleda materijala za pripremu.

S obzirom da će broj osvojenih bodova zavisiti od vašeg pristupa pripemi, u celini, već od samog početka, pa sve do dana prijemnog ispita, upravo će se kroz pravovremeno i uravnoteženo učenje postići potpun izraz vaše snage i potvrda angažovanosti.

 

 

Takođe, u pripremi za prijemni ispit vam može pomoći i naša besplatna aplikacija Maturang, koja sadrži pitanja i testove za prijemne ispite na svim fakultetima u Srbiji. Aplikaciju možete preuzeti ovde.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: