Prijemni.rs
Maturang
  • Poruke i gramatika


Oni koji SMS poruke pišu potpuno gramatički pravilno, sa kompletnom interpunkcijom, rizikuju da sagovornik pomisli da su neiskreni. Važnija je upotreba smajlija. 

Zaboravite gramatiku u SMS porukama ako želite da vas ljudi dožive kao iskrenog sagovornika. Gramatičko pravilo kaže da se rečenica završava interpunkcijskim znakom. Ali ako tako kucate SMS poruke, rizikujete da sagovornik pomisli da ste neiskreni.

Upravo to je zaključak istraživanja Univerziteta u Binghamtonu sprovedenog na studentima koji su čitali poruke na ekranu i papiru. Poruka je glasila: "Imam kartu viška. Da li želiš da dođeš?" Odgovori su bili da, naravno, važi, s tim što je polovina pisana sa tačkom, a druga bez. Oni koji su pisani bez tačke kasnije su ocenjeni kao iskreniji i spontaniji. Ranije istraživanje na sličnu temu pokazalo je da su uzvičnici bolji izbor nego tačke.

Naučnike ne iznenađuje ovaj rezultat. U direktnoj komunikaciji oslanjamo se ne samo na sadržaj izrečenog, već i na ton, gestove i mimiku sagovornika. Sve to nedostaje u porukama, pa su zato važni smajliji, a kako se sad pokazalo, i drugi znaci, poput interpunkcijskih. 

Preuzeto sa sajta www.novosti.rs


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: