Prijemni.rs
Maturang
  • Praktični načini za sticanje znanja i polaganje ispita na studijama


Učenje na fakultetu ima za cilj dostizanje znanja, koje će imati dugoročnu vrednost. Upravo navedeno zahteva realizaciju kroz konkretne aktivnosti koje su, istovremeno, ključne za ostvarivanje vaših planiranih ciljeva studiranja.

Učenje

Foto: Pixabay

Kako biste formirali veštine koje će vama, lično, biti od velike koristi tokom studiranja, sagledajte načine prikazane u nastavku. Ili, na osnovu prethodno pomenutog, pokušajte redefinisati neke od vaših postojećih metoda učenja, sa svrhom efikasnije pripreme ispita.  

Organizujte vaše beleške, koristeći oznake. Primer, u tom smilu, odnosi se na odvojeno podvlačenje prvo najvažnijih informacija, koje vas upućuju na sadržinu gradiva. Potom, fokusirajte se na elemente koji se tiču važnih objašnjenja i obrazloženja datog predmeta učenja. I, svakako, obratite pažnju na zadatke u vezi sa teorijskim delom, kao izvore informacija koje će dodatno upotpuniti vaše znanje i učiniti ga primenjivim.

Jedan od predloga jeste da, nakon naučenog dela gradiva, pokušate da odgovorite na pitanja, koja su često u sklopu pojedinih lekcija. 

Možete i samostalno formulisati odgovore na način koji će vama osigurati olakšano memorisanje. Svrha je da ispravno razumete gradivo, što će se najbolje pokazati prilikom provere znanja na kolokvijumima, odnosno ispitima. 

Dok prisustvujete predvanjima, možete da pratite nastavu koristeći knjigu, beležite delove naglašenog značaja od strane predavača i postavite adekvatna pitanja.

Budite angažovani po pitanju izrade domaćih zadataka, jer će u pravom trenutku doprineti vašem jasnom razmevanju i smanjiti vreme za učenje kada počnete sa pripremom materije za ispite.

Učenje u kontinuitetu, zajedno sa obnavljanjem gradiva, potvrdiće vašu spremnost da steknete nova znanja koja zahtevaju prethodno naučene pojmove, definicije i koncepte. Time ćete osigurati shvatanje naprednih, složenijih delova gradiva, bez toga da sve postižete u poslednjim momentima pred ispit.

Pored sticanja znanja, na fakultetu je bitno položiti ispite iz predviđenih nastavnih predmeta. Stoga, vaše novostečeno znanje možete samostalno proveri i testirati. To će biti pokazatelj vaše uspešnosti u pripremi gradiva, po osnovu čega ćete moći dalje da procenite koliko ste zadovoljni postignutim.

Primenom preporučenih radnih navika, konkretno i pozitivno delujete na stvaranje dobrih uslova za učenje i sticanje znanja, kao i na postizanje visokih ocena na ispitima, u zavisnosti od vaše posvećenosti pripremi.  

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: