Prijemni.rs
Maturang
  • Pravila polaganja prijemnog ispita


Koji se predmeti polažu, koliko vremena je predviđeno za rešavanje zadataka, da li se dva testa iz različitih predmeta rešavaju jedan za drugim istog dana bez mogućnosti napuštanja sale ili se organizuju u dva dana - sve to zavisi i razlikuje se od fakulteta do fakulteta.

Prijemni ispit

Foto: ThoughtCo

Ipak, postoje univerzalna pravila za polaganje prijemnog. Ona se prevashodno odnose na pisanu proveru znanja, važe na svim visokoškolskim ustanovama, ispitne komisije ih se striktno pridržavaju, a kandidate upozoravaju da, ako proceduru ne shvate ozbiljno, mogu da propuste šansu za upis studija.

Na pragu ispitne sale, da bi u nju kročili maturanti moraju da pokažu ličnu kartu ili pasoš. Overena potvrda o prijavi na konkurs za upis u prvu godinu takođe im mora biti pri ruci, Neophodno je da ponesu hemijsku olovku koja piše plavo.

U ispitnoj sali nedopustivo je zapaliti cigaretu. Nije dozvoljeno ni da se na stolu nađu sendviči, sokovi ,čokoladice. Jedino flašica vode ne smeta.

Upotreba mobilnih telefona ili bilo kog uređaja za bežičnu komunikaciju je strogo zabranjena. Dok traje prijemni maturantima nije dozvoljeno da se vrpolje, okreću, prepisuju, konsultuju sa drugim kandidatima. Svaki razgovor je zabranjen, čak i sa dežurnim profesorom.

Kršenje ispitne procedure se kažnjava udaljavanjem sa provere znanja i diskvalifikacijom.

Automatski se diskfalifikuju i maturanti koji neispravno popune ili dodatno obeleže obrazac za odgovore na prijemnom ispitu. Zato se budućim brucošima napominje da pažljivo i čitko popune obrazac i obavezno upišu, ne samo rešenje, nego i šifru zadatka, inače će se i tačan odgovor smatrati netačnim.

Savet je i da ako među ponuđenim odgovorima obeleže opciju "ne znam" koja je odraz njihovog znanja, ne zaokružuju nasumično rešenje uzdajući se u sreću. Precrtani ili ispravljeni odgovori se takođe smatraju netačnim.

Zato, budite pažljvi, dragi maturanti.

 

Izvor: mondo.rs


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: