Prijemni.rs
Maturang
  • Pravilan pristup i značaj izučavanju stranih jezika


Korišćenje stranog jezika, a naročito više njih, uvek će imati svoju opštu vrednost. Posedovanje konkretnog znanja označiće dostupnost širem rangu informacija, istaknut osećaj samopouzdanja, sposobnost brzog donošenja odluka, kao i otklanjanje kulturoloških prepreka.

Učenje stranih jezika

Takođe, prethodno pomenuto neophodno je shvatiti kao pripremu za karijeru, s obzirom da služi cilju sticanja poslovnih mogućnosti i prilika da učinite više u oblasti koja je predmet vašeg interesovanja. Bez obzira na vašu izabranu primarnu delatnost, odnosno vrstu studija, tek poznavanje stranih jezika nudi vam stvarnu i vitalnu prednost kada je reč o uspešnom radu sa više različitih ljudi, na više lokacija, jer upravo napomenuto se definiše kao izazov današnjice.

Svođenjem učenja na memorisanje gramatičkih pravila limitiraju se vlastite sposobnosti, uz izostavljanje sigurnosti u delu koji se tiče jasnog razumevanja. S toga, polazeći od pitanja praktične orijentisanosti i aktivnog korišćenja nekog od stranih jezika, sa ozbiljnošću je neophodno pristupiti posmatranju, čitanju i slušanju sadržaja datog jezika. Svako nastojanje za daljim usavršavanjem biće realizovano tek usavršavanjem kroz vežbu i, što je posebno važno, komuniciranjem, tj. razgovorom.

Tu su i brojne druge koristi: opredeljenost ka veštini prilagođavanja, dokazano umeće aktivnog slušanja, uvećana moć koncentracije i kapaciteta pamćenja, izražena usmerena pažnja prema bitnim stavkama u odnosu na manje potrebne informacije.

Razmotrite prilike koje niste ranije, a tiču se pridruživanja programima učenja stranog jezika u zemlji, tj. podneblju na kome se zvanično koristi, interakcije sa ostalim polaznicima, dobijanja sugestija i smernica, u vidu povratnih informacija, od ljudi koji se datim jezikom služe. Ovakvi postupci će kasnije, svakako, dati najbolje finalne rezultate.

I kasnije, potrebno je posvetiti deo vremena redovnom obnavljanju znanja jezika kako bi, na osnovu toga, isto bilo prezentovano kao vaša dodatna vrednost prilikom konkurisanja na radna mesta i pronalaska adekvatnog posla. Prevashodno, u obzir treba uzeti izražene lične ambicije u pravcu stručnog usavršavanja, planiranja koraka ka budućem poslu, o čemu je tokom studija potrebno razmišljati unapred. Iznad svega, znanje stranih jezika je od pomoći i kada je reč o stvaranju uslova nastavka istraživanja, što je sastavni deo svakog posla, odnosno, realizacije dugoročnih ciljeva upućivanja u rad.

Učenje stanih jezika biće i podstrek ka sofisticiranoj samoaktualizaciji, zbog čega je na datom području nužno precizirati ciljeve, steći naviku njihovog postizanja, a sve to upravo je zajedničko sa ostalim fakultetskim aktivnostima savesnih studenata. Pri tom, na ovom mestu stepen uspešnosti je saglediv na osnovu realnih mogućnosti da komunicirate, analizirate i interpretirate informacije na jeziku koji nije vaš maternji. 

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: