Prijemni.rs
Maturang
  • Priprema i izrada kolokvijuma i ispita


Korišćenje određenih smernica i uputstava za pripremu, i kasniju izradu, ispita je za studente od izuzetne važnosti, jer se time ostvaruje preduslov za postizanje njihovih ciljeva studiranja, kao i za maksimalnu iskorišćenost ukazanih prilika za učenje. U pitanju su naznake koje deluju podsticajno, a jednostavno ih je primeniti.

Ispiti

U interesu dobro organizovanog rada, potrebno je pridržavati se rasporeda učenja, zadržavajući pauze za koje je značajno da počinju i završavaju se na vreme. Odličujuće je izabrati pravu sredinu za učenje, urediti mesto za rad i obezbediti sve što se tiče neophodnog pribora za učenje.

Postavljene ciljeve učenja podelite na manje delove, na pojedine zadatke, i odredite rokove za svaki od njih. Podršku ćete imati u vidu adekvatnog planiranja rada i korišćenja vama prilagođenih tehnika učenja.

Prilikom izrade kolokvijuma, odnosno ispita, pažljivo pročitajte šta se u postavljenom pitanju ili zadatku zahteva od vas. Odgovor formulišite vlastitim rečima, pokazujući da ste razumeli datu oblast, uz navođenje svega što smatrate da je važno, tj. uključujući primere, određene statističke pokazatelje i sl.

Ovakvog načina se treba pridržavati naročito prilikom usmenog izlaganja, kada vaše razumevanje bi moralo postati dovoljno izraženo. Uz isticanje teorijskog znanja, odgovore upotpunite prilagođenim razmišljanjima o praktičnoj primeni svega što znate.

Planirajte odgovore pre nego što počnete sa pisanjem. Za kratka pitanja nastojte da dajete kratke odgovore, sa sažetim ključnim terminima i činjenicama. Odmah odgovorite na pitanja za koja ste u potpunosti sigurni da znate šta je traženo rešenje. Označite pitanja čije precizne odgovore nemate u tom trenutku, kako biste mogli na kraju ipak razmislili o njima. U slučajevima više ponuđenih odgovora, eliminišite upravo one koji su očigledno pogrešni.

Pokušajte da odgovorite na sva pitanja, odnosno, uradite sve zadatke, ostajući u predviđenim  vremenskim okvirima za rad, uzimajući u obzir i obavljanje naknadnih, potrebnih izmena, ukoliko je potrebno.

Za pitanja koja iziskuju esejska objašnjenja biće od pomoći ako se započne sa pisanjem stvari koje su od naročite važnosti, kako bi se, u vezi sa njima, dalje formulisao vaš odgovor.

Odlika ispravne i pravovremene pripreme za ispite i kolokvijume jeste da će učiniti postizanje vaših ciljeva, u vidu polaganja predmeta uz odgovarajuće rezultate. Međutim, time ćete biti dalje motivisani da nastavite sa učenjem, uz postizanje novih uspeha tokom studiranja.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: