Prijemni.rs
Maturang
  • Saveti za uspešniji rad i učenje


Kako bi vreme na fakultetu bilo korisno provedeno, potrebno je razviti forme učenja sa razumevanjem i steći radne navike višeg kvaliteta. Navedeni momenti čine nužnosti svakog posla i neophodno ih je podjednako dobro poznavati kao i stručno znanje.

Učenje

Ukoliko je isplaniran, odmah na početku, proces učenja možete učiniti znatno olakšanim. Time ćete izbeći sve pojave koje mogu da izazovu brigu i napetost, dok ćete, sa druge strane, raditi na racionalizaciji svog vremena i energije uz dostizanje znanja sa više entuzijazma.

Osim što se uz pravovremene i opsežne pripreme nastavni sadržaji obrađuju efikasnije, sigurno je i to da se postiže kompletna realizacija željenih ciljeva usled konstantnog praćenja ključnog rasporeda. Podsetnik koji upućuje na rad, takođe, je korisna potpora. Osvrt na ovakvo shvatanje kreiraće efekat veće odgovornosti, rešavajući problem završavanja zadataka u panici, i u poslednjem času, što je, ujedno, korisno i za obavljanje svakodnevnih obaveza.

Za potpuno održavanje snage i harmoničnosti, pri radu se jasno moraju odvojiti najhitnije stvari (sve što se smatra važnim i što mora da se uradi) od stvari i aktivnosti koje mogu da sačekaju. Ako sebi ranije predočite zakazane termine ispita i kolokvijuma, potrebno je da, u saglasju sa tim, sačinite raspored aktivnosti, već prema važnosti.

Još važnije je ponavljanje lekcija nakon završetka svake tematske celine, što je naročito u vezi sa težim oblastima. Osim kao dodatak pri učenju, delotvorno je da ovaj način postane uobičajen metod i ustaljena šema, jer će imati značajan uticaj na vaše temeljno poznavanje pojedinih oblasti.

Punu pažnju treba posvetiti pitanju približavanja teorije praksi, u znatno većoj meri, primerima i konkretnim zadacima. Pravilno rasuđivanje čvrste veze između teorijskih pravila i njihove primene kroz realistične situacije javiće se kao odraz zadržavanja pomenutog stava i pristupa učenju. U ovom slučaju, postaće izvodljivo kasnije priznavanje vaših rezultata položenih ispita, uz još veću vrednost, tokom poslovnog angažovanja na datom polju rada.

Samostalnom pripremom kraćih sažetaka predviđenog sadržaja, naročito na područjima gde se nameće potreba za posebnom i detaljnom obradom, odlučićete se za energičan korak ka dinamičnom radu koji će, dalje, imati isključiv uticaj na ispravno zaključivanje i razumevanje materije. Ovakvom postavkom veće uprošćenosti metodskih jedinica složenije prirode, obezbedićete preciznost pri radu, uz tendenciju da se vremenom vrši proširivanje i produbljivanje saznanja.

Do izražaja dolazi i etapa u kojoj studenti kroz razgovor uče jedni od drugih, što predstavlja prirodan način dopunjavanja. Takođe, vežbe i projekti u studentskim timovima daju podsticaje u ovom smeru, što je samo po sebi važno.

U odnosu na konačno sticanje stručnog naziva, završen fakultet mora imati i dublje značenje. Zbog toga je tokom ovog poziva potrebno posvetiti vreme pripremanju za predavanja i vežbe previđenog programa rada, kao i stručnom usavršavanju izvan obavezne literature. Istovremeno, sklonosti i sposobnosti ka organizaciji rada i upravljanju vremenom, široko zasnovane i korektno razvijene, upravo služe pomenutim ciljevima.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: