Prijemni.rs
Maturang
  • Sistematski pregledi


Nakon što se upišete na fakultet, morate znati da redovno učenje i polaganje ispita nije vaša jedina obaveza. Nakon završenih predavanja u prvom semestru prve godine, potrebno je da uradite sistematski pregled.

Sistematski pregled

Ukoliko ste konkurisali za prijem u studentski dom, sistematski pregled morate da uradite najkasnije u prediodu od sedam dana nakon objavljivanja konačne rang liste. Međutim, sistematski pregled koji se obavlja za studentski dom, nije istog tipa kao onaj koji se podrazumeva pre overe semestra. Naime, prilikom sistematskog pregleda prilikom prijema u studentski dom, devojke su u obavezi, nakon date krvi za krvnu analizu(koja je i momcima obavezna), da odu na ginekološki pregled, a potom kod lekara opšte prakse. Momcima je u obavezi, kao što je rečeno, vađenje krvi radi krvne analize i odlazak kod lekara opšte prakse.

Da biste uspešno uradili vaš sistematski pregled potrebno je da imate izrađenu abonentsku odnosno studentsku karticu. Formular koji bi trebalo da popunite pre izrade abonentske kartice, možete da pruzmete u službi ishrane. Popunjeni formular nosite na fakultetski šalter smera koji ste upisali, a nakon što formular na fakultetu overite, vraćate ga nazad u službu za ishranu, gde će vas fotografisati i tada počinje proces izrade vaše kartice, koju ćete, ukoliko želite, koristiti za uplatu obroka i ishranu u studentskoj menzi.

Kao što je rečeno, posedovanje kartice prilikom sistematskog pregleda je obavezno, jer sistematski pregled koji je neophodan da se obavi prilikom prijema u studentski dom, zavodi se kao obavljen na vašu čipovanu abonentsku karticu.

Rekli smo da se sistematski pregled koji radite prilikom prijema u dom razlikuje od onog koji radite prilikom overe semestra, te je neophodno da ga odradite opet u celosti.

Osim toga što je od vašeg sistematskog za prijem u dom i sistematskog za overu semestra prošlo minimalno tri meseca, dobra stvar ponovnog obavljanja pregleda jeste što na pregledu neophodnom za overu semestra, pored već navedenih pregleda, odlazite kod stomatologa koji će vam odraditi rutinski pregled, te ukoliko je neophodno, zakazati sledeći. Pored stomatološke provere, vrši se i provera psihološkog stanja studenata, tako što se radi psihološki test, te ukoliko je potrebno, odlazite na razgovor sa psihologom. Ponekad, dok se ne naviknemo na novu sredinu i nove ljude, kao što je to u studentskom životu, potreban nam je razgovor, a najbolje je ako ga obavimo sa stručnim licem.

Za vaše sistematske preglede potrebno je da imate samo indeks i, kao što je rečeno, studentsku odnosno abonentsku karticu. Za sve ostale preglede koje želite da obavljate u studentskom domu zdravlja, potrebna vam je overena zdravstvena knjižica.
 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: