Prijemni.rs
Maturang
 • Stipendije Erasmus Mundus programa Evropske Unije


U okviru Erasmus Mundus programa moguće je konkurisati za dve vrste stipendija:

1. Erasmus Mundus stipendije za cele poslediplomske studije

2. Programe razmene studenata, nastavnika i saradnika u okviru mreža za razmenu
 

1. Erasmus Mundus stipendije za poslediplomske studije

Evropska unija obezbeđuje pune stipendije za državljane zemalja sa kojima sarađuje, među njima i Srbije, koji su primljeni na Erasmus Mundus master i doktorske studije na univerzitetima u zemljama članicama Evropske unije.

Svi Erasmus Mundus master i doktorski programi vode ka dobijanju dvostruke ili višestruke diplome i podrazumevaju studiranje na barem dva univerziteta u dve različite zemlje Evropske Unije.

Erasmus Mundus programi su drugačiji, često jedinstveni u Evropi i gotovo svi predstavljaju kombinacije dve ili više naučnih oblasti, te ih zbog toga Evropska unija izdavaja i zato stipendira studente iz celog sveta koji ih upisuju.

Za koje studijske programe možete konkurisati u okviru Erasmus Mundus programa?

 • Master studije (jedna do dve godine trajanja)
 • Doktorske studije  ( tri do četiri godine)
 • Poslediplomske studije u okviru mreža za razmenu studenata

Ko može da konkuriše?

 • Studenti završnih godina i apsolventi
 • Oni koji su već završili studije
 • Nastavno-naučno osoblje i  mladi stručnjaci

Lista programa koji nose oznaku „Erasmus Mundus master i doktorski programi" nalazi se na sajtu:

 • Erasmus Mundus Master Programi
 • Erasmus Mundus Doktorski programi

Kako se konkuriše, šta je sve potrebno i ko odlučuje o izboru studenata?

Prijavljivanje za Erasmus Mundus studijske programe je  individualno tj. zaintresovani se prijavljuju direktno univerzitetu koordinatoru programa shodno instrukcijama koje su navedene na vebsajtu određenog master ili doktorskog programa. Prijava za program je automatski i prijava za stipendiju, a vrši se po pravilu godinu dana unapred (tj. ove godine za narednu akademsku godinu).

Konkursi su najčešće otvoreni od septembra do kraja godine, neki i do početka naredne.

Osnovni preduslov za konkurisanje za master studije su završene osnovne studije i stečenih minumum 180 kredita (ESPB). Preduslov za upis na doktorske studije su završene master studije i stečenih  300 kredita  (ESPB).  Oni koji su u Srbiji studirali po „starim" nastavnim programima takođe mogu da konkurišu.

Potrebna dokumentacija, pored dokaza o prethodnim studijama najčešće uključuje motivaciono pismo,  potvrdu o znanju engleskog jezika (najčešće TOEFL ili IELTS) i pisma preporuke. Svaki program precizno definiše potrebnu dokumentaciju na svom vebsajtu.

Odluku o prihvatanju studenta donosi univerzitet koordinator programa. Konačnu odluku o raspodeli stipendija na osnovu rang lista donosi Evropska komisija. Pravilima Erasmus Mundus programa ograničeno je da na jednom master programu mogu biti upisana najviše 2 studenta iz iste zemlje u jednoj akademskoj godini. Srbija ima kvotu od oko 60 stipendija godišnje. Svaki student se može paralelno prijaviti na najviše 3 različita master i doktorska programa, a ako ga prihvate na više programa, mora se odlučiti za jedan.

Šta sve pokriva Erasmus Mundus stipendija

 

Master studije

Doktorske studije

Mesečni iznos stipendije koji student dobija

1000€

1400€ za stipendiste i  2800€ za one sa ugovorom o radu

Troškovi prevoza , preseljenja i upisa

Pokriveni do iznosa od 4000€ godišnje

Pokriveni do iznosa od 7500€ godišnje

Školarina

Pokrivena

Pokrivena

Zdravstveno osiguranje

Obezbeđeno

Obezbeđeno

Više informacija i liste Erasmus Mundus  master i doktorskih programa  možete pronaći na sajtu:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

2. Erasmus Mundus mreže za razmenu studenata

Studenti iz Srbije imaju mogućnost da deo svojih dodiplomskih i poslediplomskih ili cele poslediplomske studije provedu studirajući na nekom od univerziteta iz Evropske unije. Za njih su namenjena mreže za razmenu i stipendiranje studenata formirane kroz  posebne Erasmus Mundus projekte.

Napomena: svake godine Evropska komisija odobrava finansiranje novih mreža razmene

Ko može da konkuriše za stipendije u okviru Erasmus Mundus mreža za razmenu?

Ciljna grupa 1 su studenti koji studiranju na nekom od univerziteta iz Srbije uključenih u projekat. U projektu Basileus, uključeni su Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. U projektu JoinEU SEE uključeni su Univerziteti u Beogradu i Novom Sadu.  Studenti  koji pripadaju ovoj ciljnoj grupi mogu da konkurišu za bachelor,  master, doktorske, post-doktorske studije, a studijske boravke može da ostvari i nastavno osoblje.

Ciljna grupa 2 su studenti svih drugih visokoškolskih institucija iz Srbije (oni koji nisu direktno uključeni u projekat) ili oni koji su već završili studije na bilo kom od univerziteta u Srbiji.  Oni  koji pripadaju ovoj ciljnoj grupi u okviru  JoinEU SEE projekata  mogu da konkurišu za master, doktorske i  post-doktorske studije, dok u okviru Basileus projekta mogu da konkurišu  za master i post-doktorske studije.

Ciljna grupa 3 su socijalno ugroženi studenti, raseljena lica i izbeglice,  lica sa posebnim potrebama ili pripadnici nacionalnih manjina.  Oni  koji pripadaju ovoj ciljnoj grupi u okviru  JoinEU SEE projekata  mogu da konkurišu za bachelor, master, doktorske i  post-doktorske studije,  dok u okviru Basileus projekta mogu da konkurišu za bachelor i master studije.

Koraci koje treba slediti prilikom prijavljivanja:

 1. Utvrdite kojoj ciljnoj grupi pripadate
 2. Odlučite se za program i  univerzitet iz Evropske unije (učesnik u mreži) na koji biste želeli da idete. Obratiti pažnju na to koje mogućnosti i koje naučne oblasti za razmene ili studiranje postoje na pojedinim institucijama. Takođe obratite pažnju na jezik podučavanja jer univerziteti često traže dokaze o poznavanju određenog jezika u vidu diplome ili sertifikata.
 3. Prijavljivanje na izabrani program: u zavisnosti od toga kojoj grupi pripadate razlikuje se i način prijavljivanja. Ako ste u prvoj ciljnoj grupi onda se prijavljujete preko svog matičnog univerziteta (posredstvom kancelarije za međunarodnu saradnju). Ako ste u drugoj i trećoj ciljnoj grupi, onda se prijavljivanje vrši preko univerziteta koordinatora programa (za Basileus to je Univerzitet u Gentu, dok je za JoinEU SEE koordinator Univerzitet u Gracu).
 4. Više informacija  je dostupno na sajtu www.tempus.ac.rs. Takođe se možete obratiti kancelariji za međunarodnu saradnju na svom univerzitetu za detalje oko mogućnosti konkurisanja.

Pregled mogućih vrsta razmena i iznosi odgovorajućih stipendija

nivo

trajanje razmene- studiranja*

Mesečni džeparac**

 

bachelor

Od jednog semestra do jedne akademske godine (maksimum 10 meseci)

 

1000 € mesečno

master  studije

Od jednog semestra do dve akademske godine (maksimum 22 meseca)

 

1000 € mesečno

Doktorske studije

Od 6 do 34 meseca

1500 € mesečno

Post-doktorske studije

Od 6 do 10 meseci

1800 € mesečno

nastavno osoblje

1 mesec

2500 € mesečno

 

*Dužina trajanja mobilnosti određuju univerziteti koji učestvuju u mreži za razmenu. Studenti ciljne grupe 2 mogu ostvariti stipendiju koja im pokriva cele master studije na jednom od univerziteta u okviru mreže.

**Iznos mesečnog džeparca je fiksan bez obzira na dužinu trajanja programa.

Pročitajte najčešće postavljana pitanja u vezi Erasmus Mundus stipendija


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: