Prijemni.rs
Maturang
 • Test znanja francuskog jezika (TCF) i test provere znanja francuskog jezika (TEF)


Test znanja francuskog jezika (TCF)

Šta je TCF?

TCF je test za odredjivanje nivoa znanja francuskog jezika. Namenjen svim nefrankofonim kandidatima koji žele da, zbog profesionalnih, licnih razloga ili studija provere i utvrde svoje znanje francuskog jezika.

On obuhvata :

 • tri obavezna dela (u vidu 80 pitanja sa više ponudjenih odgovora)
 • Dva dodatna dela

TCF: Opšti opis testa
Tri obavezne provere:

 • usmeno razumevanje jezika
 • vladanje oblicima jezika
 • pismeno razumevanje jezika

Dve dodatne provere:

 • pismeno izražavanje
 • usmeno izražavanje

Obavezne provere koje se sastoje od 80 jezičkih termina u trajanju od 1h 30. (usmeno izražavanje: 30 termina za 25 minuta; vladanje strukturom jezika: 20 termina za 20 minuta; pismeno razumevanje: 30 termina za 45 minuta)
Dodatne provere traju 2 sata. (usmeno izražavanje: 15 minuta; pismeno izražavanje: 1 sat i 45 minuta)

Na osnovu rezultata koji se dobije na testu izdaje se potvrda o stecenom nivou koja odredjuje mesto kandidata na jednom od 6 nivoa Zajednickog evropskog okvira:

TCF : procena nivoa Odgovarajući nivoi
DELF/DALF-a
Viši napredni Odlično vladanje jezikom Dalf C2
Viši Dobro vladanje jezikom Dalf C1
Viši prelazni Opšte spontano vladanje jezikom Delf B2
Prelazni Efikasno ali ograničeno vladanje
francuskim jezikom
Delf B1
Viši osnovni Jednostavno vladanje jezikom Delf A2
Osnovni Vladanje osnovama jezika Delf A1

 

TCF ima verzije prilagodjene svim kategorijama kandidatima:

 • Svi kandidati : TCF opšteg tipa
 • Studenti I ciklusa studija i arhitektonskih Fakulteta: TCF- DAP (obavezni delovi + 2 sastava)
 • Studenti II, III ciklusa kao i Visokih škola: ceo TCF

Kandidati koji imaju položen DALF oslobodjeni su polaganja ovog lingvistickog testa.

TCF : gde ga polagati?
U Francuskom Kulturnom Centru u Beogradu i u više od 150 ovlašćenih centara širom sveta (pogledati site CIEP-a : www.ciep.fr)

TCF: rezultati
Svaki kandidat dobija potvrdu koja sadrži:

 • globalni rezultat (izmedju 100 i 699 poena) sa naznakom nivoa
 • rezultati koji su prikazani na lestvici od 6 nivoa Saveta Evrope
 • detaljni rezultat izraženog kapaciteta odredjenog nivoa
 • Ocenu (od 1 do 20 poena) provere usmenog i pismenog izražavanja.

Ove rezultate CIEP salje ovlašćenim centrima u roku od 15 dana po prijemu kopija kandidata

Važnost TCF: 2 godine

Svi kandidati koji žele da se prijave za predupis na neku od visokoobrazovnih ustanova Francuske treba da svom dosijeu dodaju i potvrdu TCF-a.

Oni koji poseduju diplome DALF-a i TEF-a, ne moraju da polažu TCF.

Test provere znanja francuskog jezika (TEF)

Potpuno pouzdan, TEF - prvi test francuskog jezika na tržistu jezika - omogućava, u veoma kratkom roku, da se dobije slika opšteg znanja francuskog jezika kandidata. To je jedini test francuskog jezika zvanično priznat i od strane Francuskog Ministarstva prosvete i od strane Kanadske vlade i od preduzeća.

Odredjivanje znanja francuskog jezika
TEF je prilagodjen potrebama:

Kandidata

 • akademsko ocenjivanje njihovog nivoa znanja francuskog jezika
 • ostvarivanje licnog cilja: studiranje u Francuskoj, emigriranje u frankofone zemlje
 • lična motivacija

Ustanova

 • procedure zapošljavanja
 • mobilnost, povećanje plata
 • lingvisticko poslovanje

Akademskih centara

 • sredstvo pozicioniranja, dijagnostike
 • validacija nivoa francuskog jezika
 • selekcija na bazi lingvističkih kriterijuma.

Sigurno sredstvo
TEF koji odobravaju priznati eksperti, predstavlja referencu koja je zasnovana na umeću Trgovačke i Industrijske Komore iz Pariza (Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris) iz oblasti obrazovanja i ocenjivanja.

Detaljna potvrda
Atest koji dobije svaki kandidat, predstavlja skup postignutih rezultata i sadrži individualne i precizne komentare za svaki uradjeni deo provere znanja.
Zahvaljujuci atestu, kandidat se nalazi na tabeli sa indeksom nivoa Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike Saveta Evrope.

Sadržaj TEF-a
Tri obavezne provere

 • pismeno razumevanje
 • usmeno razumevanje
 • leksika i struktura (2h 10)

Rezultat je na bazi od 900 poena

Dve fakultativne provere

 • pismeno izražavanje (1h)
 • usmeno izražavanje (35mn)(samo kao dopuna obaveznim proverama)

Rezultat je na bazi od 450 poena za svaku proveru

Nikakva diploma nije potrebna da bi se polagao TEF.

TEFaQ (Test provere znanja francuskog jezika za Kvebek)

TEFaQ jeste verzija TEF-a koji zahteva Ministarstvo za imigraciju i kulturne zajednice Kvebeka radi dobijanja vize za Kvebek.

Sadrzaj TEFaQ:
2 dela:

 • provera usmenog razumevanja - 40 mn (60 pitanja - maksimum poena: 360)
 • usmeno izrazavanje - 35 mn (2 teme za razgovor - maksimum poena: 450)

Dužina važnosti TEF-a:
1 godina

 


Pogledajte i ostale kurseve francuskog jezika na sajtu Kursevi.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: