Prijemni.rs
Maturang
  • TOEIC - Test of English for International Communication


TOEIC test je namenjen ljudima kojima engleski nije maternji jezik a koji imaju potrebu da na radnom mestu govore "poslovni" engleski. Više od 4.5 miliona svake godine polaže ovaj test u cilju unapređenja karijere.

TOEIC sertifikat se koristi u sklopu internacionalnih kompanija koje su zainteresovane da unaprede znanje poslovnog engleskog jezika kod svojih zaposlenih. Polaže se u sklopu škola jezika širom sveta, koje organizuju ovaj kurs (kao i TOEFL koji mu je veoma sličan, najvažnija razlika je u nivou znanja), a ovaj test takođe može da se polaže i preko Interneta (online).

TOEIC ispit traje dva sata a na pitanja je ponuđeno više odgovora od kojih treba odabrati jedan. Pitanja su podeljena u dve grupe po 100, jedna grupa je vezana za čitanje i pisanje a druga za govor tj. slušanje i razumevanje. Svaki polaznik dobija nezavisni rezultat iz obe grupe pitanja koji su rangirani od 5 do 495. Ukupan broj bodova je od 10 do 990 poena.
Postoji i jednostavnija verzija ovog testa, TOEIC Bridge, koji je namenjen svima onima koji su na početnom ili srednjem nivou znanja. Testovi sadrže 100 pitanja a sam ispit zahteva oko jedan sat.
Kompanije su primenile TOEIC test kako bi unapredile programe učenja engleskog i time stvarale kvalitetniji i stučniji kadar a znanje engleskog postavile kao standard. Razlozi ovome su:

  • Poslodavcima treba radna snaga koja ume da efikasno govori i piše engleski jezik.
  • Mogućnost jasnog izraza ideja i informacija eliminiše nesporazume i nerazumevanje koji koštaju i vremena i novca.
  • Efikasna komunikacija će osnažiti kompaniju.

Takođe, ovi testovi se koriste kako bi omogućili studentima adekvatni nivo znanja za studije na engleskom i pokazali njihov napredak.. U nekim zemljama, vladine agencije koriste ovaj program kako bi dokumentovali uspeh kurseva engleskih jezika, kao i prilikom zapošljavanja ili usavršavanja svojih radnika.

Pogledajte i ostale kurseve engleskog jezika na sajtu Kursevi.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: