Prijemni.rs
Maturang
  • Učite pomoću partitativne metode. Lako i brzo


Partitativno učenjeJedna od često korišćenih strategija učenja je i partitativna metoda.
Sastoji se od šest faza:

  1. Pregledajte tekst koji treba da učite u celini da biste uočili koja pitanja se u njemu obrađuju. U svesci zabeležite podnaslove, pogledajte slike, crteže, grafikone, tabele, pročitajte zaključke iza pojedinih delova teksta. Tekst u ovoj fazi ne treba da čitate u celini.
  2. Pokušajte da formulišete podnaslove gradiva u vidu pitanja.
  3. Podelite gradivo u delove, logičke celine (na primer prema podnaslovima ili drugim kriterijumima).
  4. Pročitajte prvi deo teksta sa namerom da ga naučite. Podvucite nepoznate reči i potražite njihovo tumačenje u rečniku.
  5. Zatvorite knjigu i pokušajte u sebi da ponovite gradivo, tj. preslišajte se. Odgovorite na pitanja iz druge faze koja se odnose na ovaj deo gradiva. Ukoliko ne uspete posle prvog čitanja da ponovite pređeno, pročitajte taj deo ponovo sa namerom da ga naučite, a zatim se preslišajte. Kada ste savladao taj deo, pokušajte pismeno, u vidu teza, sižea, rezimea da opišete suštinu tog dela teksta. Zatim, kreirajte listu pitanja koja bi mogao pitati profesor ili koja vas zanimaju u vezi sa gradivom, a na njih nema odgovora u udžbeniku ili knjizi. Zatim, na isti način, naučite ostale delove teksta.
  6. Kada ste sve delove dobro naučili, pogledajte teze još jednom, sklonite ih, zatvorite knjigu i u sebi prepričajte lekcije i gradivo u celini. Ako ne možete to da uradite do kraja sa uspehom, poslužite se knjigom ili tezama da biste se podsetili onog što niste dobro zapamtili ili razumeli.

Preuzeto iz "Vodič za učenje" LINKgroup


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: