Prijemni.rs
Maturang
  • Upravljanje vremenom u toku studija


Za studente je, najčešće, od posebnog značaja potreba prilagođavanja načina uz pomoć kojih mogu da balansiraju vreme za učenje i predviđeni odmor, naročito kada se čini da je dodatno vreme upravo ono što im nedostaje za realizaciju svih predviđenih ciljeva.

Upravljanje vremenom

Uz ispravno postavljene planove učenja, zapišite dnevne zadatke, u vidu podsetnika, sa ciljem da na taj način ostanete organizovani i fokusirani. Što se tiče ciljeva, oni moraju biti jasno utvrđeni, šta se želi postići i kada. Dalje, uz primenu navika koje se tiču upravljanja vremenom, ostvarićete prednost i zapažene rezultate po pitanju savlađivanja gradiva.

Budite spremni da kontinuirano razvijate veštinu upravljanja vremenom. Naime, odredite koliko vremena vam je uobičajeno neophodno za pojedine aktivnosti, kreirajući, prema tome, raspored koga ćete se pridržavati. Najvažnije dnevne zadatke postavite na vrh rasporeda, uz obazrivost ka definisanim rokovima kako bi sve obaveze i dužnosti bile na vreme završene. U tu svrhu, pronađite vreme kada ste naročito produktivni, odnosno, efikasni po pitanju pažnje i koncentracije za učenje.

Procenite vreme koje provodite na predavanjima i vežbama, koliko vremena će zahtevati izrada domaćih zadataka, seminarskih radova i sl. Uz prethodno pomenuto, važno je misliti i na sve što je potrebno uraditi i kompletirati tokom narednog dana, u okviru datog rasporeda.

Vreme koje posvetite učenju, ne koristite na druge aktivnosti. Savet je da ne treba odustajati, već odrediti atmosferu za učenje u kojoj vam ništa neće odvlačiti pažnju. Kada imate vremena između predavanja, nešto od postavljenih zadataka, koji se tiču učenja, možete obaviti.

Imajući u vidu sve do sada navedeno, odredite dan koji ćete posvetiti vašim hobijima, ili nekim od vidova relaksacije, a koji će doprineti predahu i odmoru. Kada odredite koliko slobodnog vremena vam ostaje na raspolaganju, budite precizni pre nego što postojećem rasporedu dodate novu aktivnost.

I pored brojnih fakultetskih obaveza, moguće je i neophodno pronaći nekoliko trenutaka za pauzu i relaksaciju. U suprotnom, bez slobodnog dana, učenje i vaš rad bili bi kontraproduktivni. Prednost od iskorišćenog odmora ogledaće se u doprinosu vašoj organizovanosti i motivisanosti, uz smanjenje pravljenja grešaka.

Isto tako, nužno je doći do ideja koje biste samostalno odredili, upravo poznavajući sopstvene pristupe i uslove koji će vam obezbediti redovno učenje i u potpunosti. Predloge koji se nisu pokazali kao odgovarajući, ili ih ne smatrate važnim, zamenite onima koji će vam biti od pomoći na duže staze.

 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: