Prijemni.rs
Maturang
  • Usmeno izlaganje predispitnih obaveza


Kada upišemo osnovne studije, vremenom će nam postati jasno da se spremanje ispita ne sastoji samo od učenja gradiva, već i od predispitnih obaveza. Predispitne obaveze obuhvataju prisustvo na predavanjima i vežbama, ali i pisanje seminarskih radova, odnosno referata. Često se ti isti radovi moraju prezentovati usmeno, u toku predavanja, a ponekad je dozvoljeno i korišćenje Power Point prezentacije. Ovakav vid predstavljanja seminarskog rada, odnosno referata jeste veoma poučan i pomaže nam da steknemo iskustvo.

Predispitne obaveze

Foto: Pixabay

Kako stičemo iskustvo prilikom prezentovanja ovih radova? Pre svega, kada počnete da raadite na radu koji će vam pomoći da položite ispit, angažovaćete se više da pronađete i iskoristite sve izvore znanja. Ono što je bitno zapamtiti jeste da svi izvori mogu biti samo sekundarna pomoć, ono na šta se možemo osloniti. Najbitnije od svega u izlaganju ovih radova jeste vaša sposobnost, ukoliko tematika rada to dozvoli, da pronađete nešto novo i originalno, te da to predstavite vašoj studijskoj grupi. 

Kada spremate ovakvu vrstu predispitnih obaveza koja će biti izložena pred većom grupom ljudi, morate biti spremni na kritiku. Kritika nije ništa loše, naprotiv. Ona je još jedan faktor pomoću koje stičemo iskustvo i koje će od vas izgraditi bolje govornike i naučnike. Kritiku biste trebali prihvatiti kako od vaših profesora, tako i od kolega. Štaviše, bilo bi dobro da svaku kritiku ubeležite te da sledeći put ne ponavljate greške. Na ovaj način uspećete da razvijete osećaj za tačno i koncizno spremanje predispitnih obaveza, a svaka nova kritika neće biti bauk, već nešto što je zaista poželjno, jer vas čini boljima u vašem poslu.

Na kraju izlaganja vašeg seminarskog rada, dozvolite vašim kolegama da vam postavljaju pitanja. Na ovaj način pomoći ćete sebi da obnovite i utvrdite gradivo za ispit, a njima da lakše razumeju ono o čemu ste upravo govorili. Takođe, na ovaj način razvićete kolegijalnost i komunikaciju. Budite uporni u svojim istraživanjima, a kritike nosite sa sobom, da biste na kraju radili svoj posao na najbolji mogući način.
 


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: