Prijemni.rs
Maturang
  • UTT – Uluslararasi Turkce Testi


 

UTT – Uluslararasi Turkce Testi je test koji je namenjen svima koji znaju turski jezik, a da im pritom nije maternji jezik.

U organizaciji ADKM ( Anadolu Dil Kultur Merkezi) ovaj test može da se polaže u periodu april/maj svake godine.

Postoje tri  vrste UTT ispita:

I) Prvi se  odnosi na Olimpijadu i njega polažu deca uzrasta 11-17 g, a koja se namenski pripremaju za Olimpijadu turskog jezika.

II) Drugi je  namenjen svima koji žele da se pokažu u svom poznavanju jezika. Njega polažu ljudi iz celog sveta  tako da se na kraju rezultata vidi tačno na kom je mestu pojedinac u čitavom svetu.

III) Treći je  namenjen takođe svima koji žele da provere svoje znanje iz turskog jezika ali i onima koji planiraju da u Turskoj upišu redovne, master/doktorske studije, čak i onima koji planiraju da se zaposle.

U sva tri slučaja, svi koji polože UTT ispit dobijaju međunarodno priznati sertifikat koji im otvara vrata za bolju i napredniju budućnost.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: