Prijemni.rs
Maturang
  • Za studente: Napravite raspored učenja


Gradivo svih predmeta predviđenih tokom semestra, odnosno tokom studija, zahteva od studenata adekvatnu procenu njihovog vremena potrebnog za usklađenost prilikom učenja. Povrh toga, sačinjavanjem rasporeda, koji će vas upućivati na svakodnevni rad, maksimiziraćete vaše vreme i energiju za postizanje ciljeva studiranja.

Učenje

Foto: Pixabay

Veština upravljanja vremenom i izrada rasporeda učenja biće vam od značaja, bilo kao podsetnik, bilo kao detaljno razrađen plan vaših fakultetskih aktivnosti.

 

Zapišite sve što želite da postignete i, prvenstveno, naučite

Time nećete izgubiti fokus sa svega što je za vas bitno ostvariti tokom časova učenja, dana i nedelja studiranja.

 

Učenje u isto vreme, kao karakteristika

Studenti se mogu opredeliti za učenje u istom vremenskom intervalu tokom svakog dana, sa jasno izraženim ciljevima koje žele postići u toku svake sesije učenja.

 

Unapred isplanirajte učenje pojedinih predmeta

Predmete čija je sadržina povezana ili su u pitanju srodne oblasti, možete učiti jedne za drugim, kako bi vaša razmišljanja ostala bliska datom području.

 

Raspored učenja, kao pokretač na akciju

Često je olakšano započinjanje učenja, kada imate predstavljen plan rada. Moguće je složeniji ispit ili projekat na kojem ste angažovani, na nastavi, pravovremeno pripremiti.

 

Učenje tokom vikenda

Za studente je važno da vikend iskoriste za podsećanje na materiju koju su prethodnih dana na nastavi obrađivali, i samostalno učenje.

 

Uvrstiti nove stavke u raspored

Preporučljivo je da vaš raspored obogatite i vanfakultetskim aktivnostima, a koje se tiču npr. pohađanja kurseva, obuka ili treninga vezanih za vaše oblasti interesovanja

 

Raspored rada organizujte na način koji će vama najviše odgovarati

To će, istovremeno, značiti da treba nastaviti sa metodama koje se pokažu korisnim i efikasnim. Isto tako, odložite sve kontraproduktivne aktivnosti koje ne doprinose vašim uspesima na fakultetu.

 

Primenom rasporeda učenja postiže se sve što je neophodno, suštinski važno, uz ritam i dinamiku rada koja će svakom studentu omogućiti kvalitet znanja i zadovoljstvo u pogledu na ocene.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: