Prijemni.rs
Maturang

Antonije (Rambo Amadeus) Pušić

Svetski mega car, rođen 1963. u Kotoru. Diplomirao turizmologiju na PMF-u(Beograd)


Miloje Sekulić

direktor je sektora za Internet PR agencije za odnose sa javnošću McCann Erickson PR, rođen je 1966. godine u Beogradu, završio je Geografski fakultet u Beogradu.