Prijemni.rs
Maturang
 • Stomatološki fakultet u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

 • Osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR – PROTETIČAR: Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju završenu srednju strukovnu školu – obrazovni profil zubni tehničar.
 • Integrisane studije stomatologije: Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to: završenu gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Prijemni ispit

 • Osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR – PROTETIČAR: Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata).
 • Integrisane studije stomatologije: Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: Hemija i Biologija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinuutvrđuje se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. 

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Rokovi i način podnošenja žalbi

Fakultet objavljuje listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, na koju kandidati mogu da ulože primedbe u slučaju tehničke greške u roku od 24 sata od objavljivanja liste. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na prethodnom nivou obrazovanja smatraju se konačnim.

Nakon prijemnog ispita, Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom (regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi) u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste. Žalbe se podnose nadležnoj komisiji Fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo da u drugostepenom postupku uloži žalbu dekanu Fakulteta u roku 24 sata od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata. Dekan Fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 sata od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja po žalbama Fakultet utvrđuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Upis studenata

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate.

Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list i fotokopije sledećih dokumenata:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova organizacije sprovođenja Konkursa
 • kandidati koji su srednju školu završili pre aktuelne školskegodine prilikom prijave dostavljaju potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na prvi stepen studija (izjava se dobija u kompletu za konkurs).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose originalna dokumenta:

 • originalna dokumenta – diploma i svedočanstva iz srednje škole
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lekarsko uverenje, ne starije od 6 meseci
 • jedan ŠV-20 obrazac 
 • indeks 
 • dve iste fotografije formata 4.5×3.5 cm “en face”
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog