Prijemni.rs
Maturang
 • Stomatološki fakultet u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je:

 • da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavrša­va­njem;
 • da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada;
 • da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Kvalitet nastave zasniva se na kvalitetu nastavnog i pomoćnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Celokupno nastavno osoblje mora neprekidno da radi na sopstvenom usavršavanju, šireći znanja i unapređujući veštine. Svaki rukovodilac odgovoran je da unutar svog domena odgovornosti podrži ovaj proces i uvaži svaku inicijativu koja vodi poboljšanju nastavnog procesa. Kroz nastavu, naučne i stručne aktivnosti i kontinuiranom edukacijom svi zaposleni treba da rade na održavanju i unapređenju kvaliteta nastavnog i naučnoistraživačkog procesa, kao i naprimeni naučnih rezultata u praksi, u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja svih zainteresovanih subjekata. Svi nastavnici i saradnici obavezni su da publikuju rezultate svog rada čime doprinose jačanju naučnog i stručnog prestiža i boljoj poziciji fakulteta. Pored toga, dužni su da u medijima promovišu fakultet i podrže zdravstveno prosvećivanje.

Svi zaposleni moraju se pridržavati principa Etičkog kodeksa Stomatološkog fakulteta koji uključuje i usaglašenost sa dobrom nastavnom i dobrom kliničkom praksom, potpunu posvećenost nastavnim procesima, radnu disciplinu i dobre međuljudske odnose.

Naši napori se usklađuju i harmonizuju unutar dokumentovanog sistema kvaliteta, usaglašenog sa međunarodnim standardima serije ISO 9000. Predstavnik rukovodstva za kvalitet odgovoran je dekanu i Savetu fakulteta za primenu ovih standarda i za izveštavanje o neusaglašenosti u sistemu.

Šefovi katedri, upravnici radnih jedinica i šefovi stručnih službi odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje ove politike kvaliteta na svim nivoima na Fakultetu.

Studijski programi

 • Osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR – PROTETIČAR
 • Integrisane studije stomatologije
 • Doktorske studije

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog