Prijemni.rs
Maturang

Studentski krediti

studentski_kreditiKao središte ličnog plana finansiranja tokom studiranja, vrlo je važno izvideti mogućnost korišćenja kredita namenjenih plaćanju školarine, tj. diplomskih i postdiplomskih studija.

Elementarno je, u vezi sa ovakvom vrstom pozajmice, da se povrat novčanih sredstava vrši nakon završetka studija. Upravo zbog toga, orijentacija ka studentskim kreditima u osnovi jeste prihvatljiva, korisna i, pre svega, deluje podsticajno na celokupan proces uspešnosti studiranja.

Pravo na studentske kredite Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imaju studenti I godine koji su prvi put upisali semestar, potom, studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija, studija drugog i trećeg stepena, a koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije.

Specifičan segment odnosi se na redosled i način bodovanja za donošenje odluke o dodeli sredstava, a utvrđuje se na osnovu:

  1. uspeha postignutog u prethodnom školovanju
    - u vidu ESPB bodova, odnosno, za studente prve godine na osnovu opšteg uspeha u završnom razredu srednje škole,
    - efikasnosti studiranja;
  2. socijalno-ekonomskog statusa porodice sačinjenog kao prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta, za period januar-jun tekuće godine.

Prilikom rangiranja kandidata vrednovaće se ukupan broj bodova ostvaren po svim osnovama, uz napomenu da pravo na primenu blažih kriterijuma i posebno rangiranje imaju kandidati iz osetljivih društvenih grupa, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Potrebni obrasci i uputstva sadržani su u brošuri Studentski krediti i stipendije. Kandidati dokumentaciju, zatim, podnose visokoškolskoj ustanovi na kojoj su upisani, a predviđen je vremenski rok od 01. do 31. oktobra tekuće godine. Nakon odobrenja, isplata se vrši u 10 jednakih mesečnih rata, a jedan od uslova za svakog korisnika studentskog kredita jeste da najkasnije do početka odobrene druge isplate za tekuću godinu obezbedi i dostavi menicu s izjavom žiranta - menično pokriće.

Odredba koja se tiče pitanja vraćanja kredita, podrazumeva da obaveza po datom osnovu dospeva u roku od 18 meseci po isteku poslednje godine osnovnih studija, dok se na iznos isplaćenog kredita obračunava kamatna stopa u visini eskontne kamatne stope Narodne banke Srbije. Ukoliko student ne obnovi nijednu godinu tokom studiranja, uz postignutu prosečnu ocenu 8,50, može se osloboditi vraćanja isplaćenog kredita, o čemu je potrebno obavestiti Ministarstvo u predviđenom roku.

Pored pomenutog vida kredita, finansiranog iz budžeta  Republike Srbije, na raspolaganju su i krediti ponuđeni od strane poslovnih banaka. Međutim, o bilo kojoj vrsti studentskog zaduženja da je reč, uvek je neophodna sigurnost u to da su postavljeni uslovi  u potpunosti i na pravi način shvaćeni pre samog čina podnošenja prijave.