Prijemni.rs
Maturang
  • Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću

Uslovi upisa

Na Konkurs za upis mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Prijava kandidata

Kandidati prilikom prijave na Konkurs, podnose na uvid orginalna dokumenta, a uz prijavni list predaju overene fotokopije sledećih dokumenata:

  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • izvod rođenih ili venčanih,
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno, ispita za proveru fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti.

Prijemni ispit

Svi kandidati (osim onih koji su završili pedagošku akademiju), jedan dan pre polaganja prijemnog ispita, podležu P R O V E R I: fizičkih, muzičkih i govornih sposobnosti (ispit je eliminatornog karaktera ).

Prijemni ispit se polaže putem pisanih testova:

  • OPŠTA KULTURA I INFORMISANOST
  • SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Upis primljenih kandidata je nakon obajavljivanja konačne rang liste na oglasnoj tabli.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog