Prijemni.rs
Maturang
  • Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću

O Fakultetu

Uvažavajući u podjednakoj meri argumente prakse i zahteve pedagoških stručnjaka i šire pedagoške javnosti da se u skladu sa potrebama modernog društva i evropskim obrazovno-vaspitnim standardima školovanje učitelja podigne na viši nivo, Vlada Republike Srbije je početkom 90-ih godina prošlog veka odlučila da se u Republici osnuju učiteljski fakulteti. 

Posle četvororazredne i petorazredne učiteljske škole, dvogodišnje više pedagoške škole i dvogodišnje pedagoške akademije, učitelji su Zakonom koji je 1. jula 1993. godine izglasala Skupština Republike Srbije, dobili i svoj fakultet, što je bio vid priznanja učiteljskom pozivu. Jedan od gradova u kome je po ovom Zkonu trebalo da se otvori učiteljski fakultet, pored Beograda, Užica, Sombora, Jagodine i Vranja, bio je i Prizren. Sigurno je da ovakav izbor nije bio slučajan. Naprotiv, bio je veoma promišljen. Iza toga su čvrsto stajali istorija i kulturno prosvetna tradicija grada, kao i uloga i mesto Prizrena u savremenom životu.

Kod odlučivanja da Prizren dobije Učiteljski fakultet presudnu ulogu imala je činjenica da je ovaj grad bio i ostao u čitavom posleratnom periodu administrativni, privredni, kulturni i prosvetni centar jednog šireg regiona, koji pored Opštine Prizren obuhvata i opštine: Dragaš, Suvu Reku, Orahovac, Đakovicu i Štrpce.

Odluka o osnivanju fakulteta u Prizrenu uklopila se u tada dosta aktuelan, koncept umerene decentralizacije Univerziteta u Prištini. Učiteljski fakultet u Prizrenu počeo je s radom 1. oktobra školske 1993/94. godine sa 100 novoupisanih studenata.

Put Fakulteta do Leposavića vodio je preko Prištine i Zvečana. Nakon kratkog zadržavanja u Prištini i nešto dužeg u Zvečanu, gde je obavljen septembarski ispitni rok, Fakultet je, po Odluci Univerziteta u Prištini upućen u Leposavić.

Svake godine Fakultet u prvu godinu studija upisuje preko 100 studenata od kojih se 50 finansira iz budžeta, a ostatak su samofinansirajući studenti. Na Fakultetu danas studira oko 600 studenata.

Na Fakultetu je organizovana bogata naučna i izdavačka delatnost koja za cilj ima sledeće: ostvarivanje novih rezultata u odgovarajućim naučnim oblastima, naučno usavršavanje, podizanje nastavnog i naučnog podmlatka, stvaranje materijalnih uslova za rad Fakulteta i podizanje kvaliteta nastave. Fakultet je i izdavač određenog broja unoverzitetskih uxbenika čiji su autori profesori našeg Fakulteta, a i Zbornik radova nastavnika i saradnika. Polazeći od toga da nema kvalitetnog stručnog i naučnog rada bez kvalitetno opremljene biblioteke, Fakultet je izdvojio značajna sredstva za nabavku stručne i naučne literature čime je formirana nova biblioteka sa preko 3000 naslova.

Pojedini nastavnici i saradnici Fakulteta uključeni su u realizaciju naučnih projekata, čiji su nosioci drugi fakulteti s područja Srbije, kao i Fakulteti iz inostranstva. Afirmaciji Fakulteta na naučnom planu svoj poprinos dali su nastavnici i saradnici učešćem na kongresima, simpozijumima i drugim naučnim i stručnim skupovima.

U skladu sa reformom visokog obrazovanja, Učiteljski fakultet je svoje programe prilagodio Bolonjskoj deklaraciji. U procesu akreditacije studijskih programa i ustanove Fakultet je akreditovao svoje studijske programe osnovnih akademskih studija (Razredna nastava i Vaspitač u predškolskim ustanovama), kao i studijske programe master akademskih studija (Razredna nastava i Vaspitač u predškolskim ustanovama). U proces akreditacije studijskog programa doktorskih studija akreditovan je studijski program Doktor nauka  – metodika nastave u trogodišnjem trajanju.

Sve ovo pokazuje da je Učiteljski fakultet za preko 20 godina postojanja postigao zavidne rezultate u svom radu i izrastao u značajnu instituciju za pripremanje učiteljskog kadra za rad u osnovnoj školi i vaspitačkog kadra za rad u predškolskim ustanovama.

Studijski programi

  • OAS Razredna nastava 
  • OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
  • MAS Razredna nastava
  • MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
  • DAS Metodika nastave

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog