Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Digitalne umetnosti i prakse

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Digitalna umetnost,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Nova Gorica

Nivo studija: osnovni

Zemlja: Slovenija

Grad: Nova Gorica

Jezik: slovenački i engleski

Cena: školarina 3.500 EUR za akademsku godinu i upisni troškovi 75 EUR za svaku akademsku godinu

Trajanje: 6 semestara

Početak: oktobar 2020. za akademsku godinu 2020/21.

Izvođenje nastave: Redovno

Oblast studija: umetnost

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja: 

 • redovne studije: 3

U slučaju da broj kandidata prelazi kvotu slobodnih mesta, kandidati će biti izabrani na osnovu rezultata:

 • Procena umetničke sposobnosti: 90%
 • Prosečna ocena maturkog ili završnog ispita u srednjoj školi: 5%
 • Prosečna ocena treće i četvrte godine u srednjoj školi: 5%

 

Upisni rokovi:

Državljani EU:

Državljani ostalih država:

1. poziv: 12. februar – 9. april 2020

2. poziv: 22. – 28. avgust 2020

3. poziv: 10 – 25. septembar 2020 (do 12.00 CET)

1. poziv: 12. februar – 9. april 2020

TRENUTNO PRODUŽEN

2. poziv: 1. maj – 1. jul 2020

3. poziv: 1. avgust – 1. septembar 2020

4. poziv: 10. – 25. septembar 2020 (do 12.00 CET)

Pažnja - kandidati moraju pre prijave polagati prijemni ispit - "Procena umetničke sposobnosti"*.

 

Uslovi za upis:

Informacije možete naći na: http://www.ung.si/en/study/admissions/first-level-admissions/digital-arts-and-practices/

Prijemni ispit: da - Procena umetničke sposobnosti.

 

*Procena umetničke sposobnosti uključuje:

 • Portfolio, motivaciono pismo sa biografijom
 • Intervju.

Napomene:

 • Portfolio treba da ilustruje talenat kandidata, kao i nivo znanja medija i tehnike.
 • Motivaciono pismo sa biografijom treba da pokaže aktivnost kandidata u i izvan izabranog medija i otkrije njegove motive u izboru studija i profesionalnog puta.
 • U intervjuu se dokazuje autorstvo dostavljenog materijala, kao i sposobnost kandidata da shvati i izrazi svoje misli.
 • Procena umetničkih sposobnosti može biti obavljena i online (portfolio i motivaciono pismo se mogu poslati putem e-maila, intervju se takođe može obaviti putem interneta).

 

Procedura prijave i potrebna dokumentacija za internacionalne studente:

Prijave se vrše preko slovenskog nacionalnog online portala za prijave eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en

Više informacija o proceduri prijave: http://www.ung.si/en/study/admissions/first-level-admissions/

 

Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi:

Program traži ravnotežu između različitih disciplina koje prelaze svoj put u kreativne projekte koji karakteristično koriste digitalne medije i tehnologije. Program će takođe istraživati različite upotrebe umetnosti u savremenom društvu, pored korišćenja i primene kreativnih praksi u drugim disciplinama, od socioloških i humanističkih do prirodnih nauka. Program će biti struktuiran oko četiri glavna umetnička modula i podržan od istorijskih/kritičkih i tehničkih modula.

Glavni moduli: 

 • Animacija (animirani film, animacija u kreativnim industrijama);
 • Videofilm (film, dokumentarni film, eksperimantalni videofilm, umetnički video);
 • Fotografija (likovna i primenjena umetnost);
 • Novi mediji (kreativno korišćenje novih tehnologija). 

Ovakva struktura omogućava kombinovanje različitih medija i kreativnih okruženja dok studenti mogu da istražuju svaki medij u funkcionalnoj upotrebi i / ili kao samostalna kreativna sredstva. Tako se otvara široko polje budućih profesija: od autora (što znači autor umetničkog dela u celosti, na primer animiranog filma ili umetničke instalacije, fotografije ili veb projekta) do profesionalnih radnika u interdisciplinarnim kreativnim timovima (stvaralac virtuelnog prostora, kreiranje animacija ili interaktivnih aplikacija za industriju mobilnih telefona, video reporter za veb TV, dokumentarni ili proizvodni fotograf, direktor fotografije u videofilmu, dizajneri, kreatori specijalnih efekata, animatori karaktera itd.).

Program Digitalna umetnost i prakse omogućuje, pored učenja u četiri glavna modula, istraživanja u tri različita polja - filmska naracija, kreativne industrije i savremena umetnost - kroz alternativne izbore uz vertikalne i horizontalne veze.

Osnovni cilj studijskog programa je da pomogne studentima da se razviju u kreativne ličnosti koje će delovati ili kao nezavisni autori ili članovi kreativnih timova; Koji će kompetentno raditi u specifičnom odabranom području, ali takođe imaju visok stepen širokog znanja i kritičnog osetljivosti u svetu savremenih tehnologija, kao i umetnosti, informacionih medija i savremenog društva.

Imajući u vidu činjenicu da je ovo jedna od oblasti u kojoj se tehnologije brzo razvijaju, veliki akcenat će biti posvećen podsticanju mobilnosti učenika, samoinicijativnosti, kritičkog pogleda, korišćenja raznovrsnih izvora znanja, kao i svesnosti studenata o važnosti stalnog obrazovanja i samostalnog učenja. Štaviše, škola će dati sve od sebe da posreduje stručnim znanjima koja će studentu omogućiti da uspešno posluje u izabranoj oblasti kreativnog rada u digitalnim umetnostima i praksama, olakšati njegovu uspešnu komunikaciju sa stručnjacima različitih profila i razviti odgovornost za njihov rad prema sebi, kolegama, njihovim klijentima i krajnjim korisnicima.

Više o programu: http://www.ung.si/en/study/school-of-arts/study/1DUP/

Web stranica Akademije umetnosti: http://www.ung.si/en/study/school-of-arts/
Vesti o studiranju

 • Hakaton za srednjoškolce Hakaton za srednjoškolce
  Hakaton za srednjoškolce je dvadesetčetvoročasovno takmičenje u programiranju gde se timovima zadaje problem za koji oni treba da realizuju odgovarajuće softversko rešenje koristeći se do tada stečenim znanjem i tehnologijama…
  05.03.2021

 • Saznajte sve o Univerzitetu u Novoj Gorici Saznajte sve o Univerzitetu u Novoj Gorici
  Na granici sa Slovenijom i Italijom, između Jadranskog mora i Alpa, nalazi se Univerzitet u Novoj Gorici. Sa svojih 400, 450 studenata, može se reći da je relativno mali univerzitet,…
  04.03.2021

 • Dvojezična diploma – prednost koju sa ponosom ističem Dvojezična diploma – prednost koju sa ponosom ističem
  Fakultet pruža pregršt mogućnosti onima koji su zainteresovani za dodatno usavršavanje, kao i neformalnu edukaciju u vidu različitih studentskih organizacija, takmičenja u rešavanju studija slučaja, putovanja.
  03.02.2021

Saveti za polaganje prijemnog