Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Kognitivna nauka jezika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Lingvistika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Nova Gorica

Zemlja: Slovenija
Jezik: slovenački/engleski
Cena: 4.000 EUR za redovne studije za svaku akademsku godinu i upisni troškovi 75 EUR za svaku akademsku godinu
Trajanje: 8 semestara
Početak: oktobar 2022. za akademsku godinu 2022/23.
Izvođenje nastave: redovno
Oblasti studija: kognitivna nauka jezika, formalna lingvistika, eksperimentalna lingvistika

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja: 

  • redovne studije: 10* (ukupni broj za kandidate iz EU i ne-EU zemalja)  

U slučaju da broj kandidata prelazi kvotu slobodnih mesta, kandidati će biti izabrani na osnovu proseka (GPA) prethodnih studija (prosečna ocena položenih ispita).

Rokovi za prijave:

Državljani svih država:
1. rok: 16.02. – 30.03.2022.
2. rok: 01.04. – 01.07.2022.
3. rok: 01.08. – 01.09.2022.
Popunjavanje slobodnih mesta: 10.09. – 25.09.2022. 

*Poziv nije otvoren u slučaju da su sva upisna mesta već popunjena u prethodnom roku.

Uslovi za upis:  

  • završene master studije (drugi stepen);
  • završene četvorogodišnje osnovne studije (240 ECTS);
  • završene integrisane master studije (300 ECTS, 5 godina);
  • završena specijalizacija nakon prethodno završenog visokoškolskog strukovnog programa i položene studijske obaveze od 30 do 60 ECTS;
  • završen ekvivalentni program u inostranstvu.

Informacije možete naći na linku. 
Procedura prijave za internacionalne studente:
Prijave se vrše preko slovenačkog nacionalnog online portala za prijave eVŠ.
Više informacija o proceduri prijave na sledećem linku. 
 
Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi:
Doktorski studijski program Kognitivna nauka pruža studentima adekvatno obrazovanje u ključnim oblastima formalne teorije lingvistike: sintakse, semantike i fonologije u okviru generativne gramatike. Pored osnovnih obaveznih kurseva i istraživačkog rada na doktorskim disertacijama, program takođe nudi izbor kurseva iz savremenih trendova u fonologiji, sintaksi, semantici, pragmatici, psiholingvistici, neurolingvistici i računarskoj lingvistici u obliku mini-kurseva ili blok-seminara. Studenti su aktivno uključeni u istraživanje od samog početka doktorskih studija.

Nastava se izvodi na slovenačkom i/ili engleskom jeziku. Potreban nivo znanja engleskog jezika: B2 (CEFR).

Više o programu na sledećem linku.   
Veb-stranica Fakulteta - Postdiplomske studije. 
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog