Prijemni.rs
Maturang


Studijski program - Inženjering i menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Vipava

Nivo studija: master

Zemlja: Slovenija

Grad: Vipava

Jezik: slovenački

Cena: nema školarine za redovne studije za državljane R. Srbije (plaćaju se samo upisni troškovi u iznosu od 75 EUR za svaku akademsku godinu)

Trajanje: 4 semestra

Početak: oktobar 2022. za akademsku godinu 2022/23.

Izvođenje nastave: redovno, vanredno

Oblast studija: inženjerstvo, menadžment

Upisne kvote za strane studente iz ne-EU zemalja: 

  • redovne studije: 6 
  • vanredne studije: 2
  • dodatno: 2 mesta na redovnim studijama i 2 mesta na vanrednim studijama za Slovence bez slovenačkog državljanstva

U slučaju da broj kandidata prelazi kvotu slobodnih mesta, kandidati će biti izabrani na osnovu proseka (GPA) osnovnih studija.
 
Rokovi za prijavu:

Državljani svih država:
1. rok: 16.02. – 30.03.2022.
2. rok: 01.04. – 01.07.2022.
3. rok: 01.08. – 01.09.2022.
Poziv za popunjavanje slobodnih mesta: 10.09. – 25.09.2022. 

*Poziv nije otvoren u slučaju da su sva upisna mesta već popunjena u prethodnom roku

Uslovi za upis:  

  • Kandidati koji imaju bachelor diplomu (min. 180 ECTS) iz polja tehnologije, inženjeringa i menadžmenta, prirodnih nauka, ekonomije ili organizacije upisuju se bez posebnih uslova. Kandidati sa diplomom iz drugih oblasti trebalo bi da se obrate studentskoj komisiji, koja će odrediti da li je potrebno da kandidati polažu dodatne ispite pre upisa.
  • Kandidati sa BSc diplomama (240 ECTS) iz polja tehnologije, inženjeringa i menadžmenta, ekonomije ili organizacije mogu nastaviti studije na drugoj godini. Na upisu u drugu godinu vršiće se individualna procena ispita kandidata, u rasponu od 18 do 21 ECTS.
  • Kandidati koji su ostvarili više od 180 ECTS na studijskim programima osnovnih studija iz drugih oblasti trebalo bi da se obrate studentskoj komisiji, koja će pojedinačno proceniti svaki slučaj i odrediti broj ostvarenih ECTS (max. 60 ECTS).

Informacije možete naći na sajtu  
Procedura prijave za internacionalne studente
 

Prijave se vrše preko slovenačkog nacionalnog online portala za prijave eVŠ 
Više informacija o proceduri prijave na sajtu  
 
Opis programa, obrazovni i profesionalni ciljevi

Nastavni program studijskog programa Inženjering i menadžment ima poseban interdisciplinarni i istraživački karakter. Obuhvata sve glavne oblasti menadžmenta i ekonomije, kao i tehnologiju i inženjering, informacione nauke i nauke o zaštiti životne sredine.
 
Diplomci master programa imaju multidisciplinarno i interdisciplinarno znanje iz oblasti inženjeringa i menadžmenta i dobru tehničku osnovu u kombinaciji sa ekonomskim i organizacionim veštinama, koje su potrebne timu i vođama proizvodnje.

Studijski program obuhvata serije kraćih serija predavanja, seminara, praktične radne sesije, individualne i grupne studentske istraživačke projekte. Program traje 4 semestra i nudi brojne izborne predmete iz različitih savremenih oblasti (Internet stvari, Industrijski dizajn, Rudarenje podataka, Pravo intelektualne svojine, Robotika i slično). Jezik na kojem se drže predavanja je slovenački (delom engleski na individualnim predmetima, ako predmet pohađa dovoljno stranih studenata). 

Više o programu  
Web stranica Poslovno-tehničkog fakulteta  
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog