Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet Privredna akademija


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Farmaceutski fakultet, Novi Sad 0 162 162 0 132.000 1.400/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija 0 60 60 0 336000 3100/ 0
Integrisane akademske studije Farmacija - Medicinska biohemija 0 24 24 0 336000 3100/ 0
Osnovne strukovne studije Radna terapija 0 30 30 0 132000 1400/ 0
Osnovne strukovne studije Zdravstvena nega 0 48 48 0 132000 1400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za menadžment Beograd 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK 0 595 595 0 0 1.500/ 0
Poslovna ekonomija i finansije 0 150 150 0 0 1500/ 0
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija 0 50 50 0 0 1500/ 0
Inženjerski menadžment u agrobiznisu 0 60 60 0 0 1200/ 0
Poslovna ekonomija i finansije - Požarevac 0 65 65 0 0 1500/ 0
Poslovna ekonomija i finansije - Leskovac 0 100 100 0 0 1500/ 0
Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu 0 40 40 0 0 1200/ 0
Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija - studije na daljinu 0 30 30 0 0 1200/ 0
Ekologija 0 50 50 0 0 1500/ 0
Informatika 0 50 50 0 0 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Stomatološki fakultet u Pančevu 0 0 0 0 0 0/ 0