Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet Union


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 0 380 350 0 1.550 1.550/ 0
Pravo 0 50 50 0 1550 1550/ 0
Poslovna ekonomija 0 0 0 0 0 0/ 0
Poslovna psihologija 0 120 120 0 1550 1550/ 0
Bezbednost i kriminalistika 0 90 90 0 1550 1550/ 0
Engleski jezik 0 90 90 0 1550 1550/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Beogradska bankarska akademija 0 99 99 0 2.700 2.700/ 0
Ekonomija i finansije 0 99 99 0 2700 2700/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za dizajn 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet Univerziteta Union 0 150 150 0 1.700 1.700/ 0
Osnovne akademske studije 0 130 130 0 1700 1700/ 0
Osnovne trogodišnje studije 0 20 20 0 1700 1700/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Računarski fakultet 0 0 0 0 0 0/ 0