Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Univerzitet umetnosti u Beogradu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet muzičke umetnosti 0 0 0 181 120.000 2.400/ 0
Kompozicija 0 0 0 5 120000 2400/ 0
Dirigovanje 0 0 0 3 120000 2400/ 0
Solo pevanje 0 0 0 10 120000 2400/ 0
Klavir 0 0 0 40 120000 2400/ 0
Gudački instrumenti (violina, viola, violončelo i kontrabas) 0 0 0 38 120000 2400/ 0
Duvački instrumenti (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba) 0 0 0 18 120000 2400/ 0
Muzikologija 0 0 0 6 120000 2400/ 0
Etnomuzikologija 0 0 0 7 120000 2400/ 0
Orgulje 0 0 0 1 120000 2400/ 0
Čembalo 0 0 0 1 120000 2400/ 0
Gitara 0 0 0 10 120000 2400/ 0
Muzička teorija 0 0 0 24 120000 2400/ 0
Džez pevanje 0 0 0 6 120000 2400/ 0
Džez saksofon 0 0 0 3 120000 2400/ 0
Džez klavir 0 0 0 1 120000 2400/ 0
Džez gitara 0 0 0 4 120000 2400/ 0
Džez kontrabas 0 0 0 1 120000 2400/ 0
Džez bubnjevi 0 0 0 3 120000 2400/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet likovnih umetnosti 36 19 55 83 150.000 2.000/ 0
Slikarski odsek 20 8 28 49 150000 2000/ 0
Vajarski odsek 6 4 10 8 150000 2000/ 0
Grafički odsek 5 6 11 17 150000 2000/ 0
Novi mediji 5 1 6 9 150000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet primenjenih umetnosti 75 70 145 209 170.000 3.000/ 0
Scenografija 3 4 7 8 170000 3000/ 0
Dizajn tekstila 5 5 10 7 170000 3000/ 0
Savremeno odevanje 3 3 6 8 170000 3000/ 0
Scenski kostim 3 3 6 8 170000 3000/ 0
Keramika 5 4 9 11 170000 3000/ 0
Dizajn enterijera i nameštaja 9 9 18 19 170000 3000/ 0
Industrijski dizajn 5 4 9 14 170000 3000/ 0
Primenjeno vajarstvo 7 5 12 10 170000 3000/ 0
Primenjeno slikarstvo 8 7 15 30 170000 3000/ 0
Fotografija 6 5 11 19 170000 3000/ 0
Grafika i knjiga 6 5 11 22 170000 3000/ 0
Grafički dizajn 6 6 12 31 170000 3000/ 0
Animacija 2 3 5 12 170000 3000/ 0
Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta 2 1 3 1 170000 3000/ 0
Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru 5 6 11 9 170000 3000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet dramskih umetnosti 59 27 86 555 200.000 3.350/ 0
Gluma 10 2 12 326 200000 3350/ 0
Pozorišna i radio režija 3 2 5 18 200000 3350/ 0
Dramaturgija 7 3 10 20 200000 3350/ 0
Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture 10 5 15 26 200000 3350/ 0
Filmska i televizijska režija 5 2 7 48 200000 3350/ 0
Filmska i televizijska produkcija 8 4 12 28 200000 3350/ 0
Kamera 5 2 7 23 200000 3350/ 0
Montaža 5 3 8 17 200000 3350/ 0
Snimanje i dizajn zvuka 6 4 10 49 200000 3350/ 0