Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • Copywriting ili Content Writing - koja je razlika?


Iako su informacije koje konzumiramo putem interneta mahom vizuelni sadržaj, uz svaku fotografiju, animaciju i video na koji naiđete skrolanjem kroz društvene mreže nalazi se i tekst. Ovaj tekst je ponekad neupadljiv a ponekad dominantan. U bilo kom slučaju, tekst je toliko primaran kada je u pitanju egzistencija brenda na internetu da su se iz pisanja za stranice, profile i reklame razvila dva izuzetno unosna i veoma cenjena zanimanja - copywriter i content writer

Kako se probiti na tržištu?

Dok se ova zanimanja još uvek ne mogu zvanično studirati, ukoliko Vas privlače i vidite sebe u tom domenu, Visoka škola modernog biznisa je pravo mesto za Vas. Prateći sve trendove modernog tržišta, na Visokoj školi modernog biznisa relevantni predmeti u sferi marketinga i jezika uključuju i edukaciju za ova nova zanimanja. Pritom, studentima su obezbeđeni besplatni fakultativni kursevi od strane najvećih stručnjaka u svim oblastima marketinga i privrede, te studenti imaju priliku da stiču dodatna, specifična znanja koja mogu da oprobaju i kroz organizovane stručne prakse.

No, pre nego što se odlučite da li je jedno od ovih zanimanja pravo za Vas, bitno je da razumete šta ovi poslovi podrazumevaju. 

Koja je razlika između copywriter-a i content writer-a?

Kako to koncizno objašnjava ugledni časopis Forbes, kreiranje sadržaja (content creation) je ključ uspeha svih digitalnih marketing kampanja. U digitalni marketing Forbes uvrstava SEO (search engine optimization), PPC (pay-per-click), i SMM (social media marketing). 

Copywriting i content writing učestvuju u svim procesima kreiranja sadržaja i digitalnog marketinga. Razlikuju se po svojoj svrsi. 

Šta je copywriting?

Reč copy se odnosi na tekst. Copywriter je, dakle, pisac tekstova - ali ovi tekstovi imaju specifične karakteristike i vrlo jasan cilj. Copy je kratak tekst koji za cilj ima privlačenje pažnje potencijalnih kupaca/korisnika i predstavlja upadljiv i upečatljiv poziv na akciju (call to action). 

Uspešna marketing kompanija Forge and Smith copywriting definiše kao umetnost kreiranja izuzetno ubedljivih i vrlo konciznih poruka koje osobu navode na preduzumanje akcije (kupovinu reklamiranog materijala). Copywriter ponekad na raspolaganju ima i samo dve do tri reči - ove pažljivo izabrane reči bi trebalo da sadrže informacije, da ostvare emotivnu vezu sa čitateljem, i da budu upečatljive i lako pamtljive. To nije nimalo lak zadatak!

Copywriter piše:

 • PPC reklame
 • reklame na društvenim mrežama
 • tekstove uz objave na društvenim mrežama 
 • landing stranice za reklamne kampanje
 • call-to-action (CTA) ispise
 • prodajne email-ove
 • pop-up poruke

Šta je content wrtiting?

Content writing, ili pisanje sadržaja, za cilj ima da informiše i zabavi publiku. Ovakva vrsta teksta ima dužu formu, ali iziskuje jednak nivo kreativnosti. Napisan tekst za cilj ima da zaintrigira čitatelje dovoljno da zažele da počnu da prate sadržaj koji vaša firma ili online biznis proizvodi i plasira u etar. Krajnji cilj je interesovanje nove publike za vaš proizvod, i pretvaranje čitatelja u kupca.

Content writer piše: 

 • duže tekstove za web stranice
 • članke za web stranice
 • blog tekstove
 • newsletter email-ove
 • e-knjige
 • FAQ stranice
 • priručnike
 • brošure

Pisanje contenta obuhvata pričanje priče koja održava pažnju, izaziva emocije u čitateljima, deo je brendiranja i implementira SEO strategije. Sav content writing je bi trebalo biti kvalitetno optimizovan. 

Kako da postanem copywriter ili content writer?

Dok se ova zanimanja još uve ne mogu studirati - a ovaj trenutak nam se bez sumnje približava - dodatna znanja se mogu steći putem mnogobrojnih online kurseva i seminara.

Iskustvo se stiče praksom. Dobre kompanije će uvek tražiti da imate portfolio. Portfolio možete izgraditi radom na freelance platformama kao i kreiranjem sopstvenog bloga ili web sajta. 

MBS studentima pomaže da se snađu na ovom novom tržištu organizovanjem posebnih radionica dostupnim našim studentima a koje im približavaju ovu industriju. Pritom, kao škola modernog biznisa, MBS prati trendove i uključuje ih u sve aspekte obrazovanja, pa se tako ova vrsta pisanja spominje i kroz kurseve marketinga i stranih jezika.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: