Prijemni.rs
Maturang
  • Drugi upisni rok na Elektronskom fakultetu u Nišu


Elektronski fakultet u drugom upisnom roku upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija 64 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 37 samofinansirajućih studenata.

Za sve buduće studente koji nisu uspeli da se u prvom upisnom roku upišu na Elektronski fakultet, omogućen je i drugi upisni rok.

Elektronski fakultet na osnovne akademske studije, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo u prvu godinu studija školske 2023/2024.  godine, upisuje 64 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 37 samofinansirajućih studenata.

Fakultet takođe upisuje u okviru afirmativnih mera 5 studenata sa invaliditetom, 4 pripadnika romske nacionalnosti i 4 državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2022/2023. godini završili srednju školu u inostranstvu, čije će se studije finansirati iz budžeta Republike Srbije.

Upis kandidata u okviru afirmativnih mera vršiće se saglasno Odluci Vlade Republike Srbije i uputstvima resornog ministarstva.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Elektronska prijava i predaja dokumenata kandidata za upis se vrši na sajtu Fakulteta, na stranici Upis, od 20. 7. do 2. 9. 2023. godine do 15 časova.Predaja dokumenata za upis kandidata može se izvršiti i na šalteru Službe za studentska pitanja u periodu od 31. 8. do 2. 9. 2023. godine u vremenu od 8 do 14.30 časova.

Kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita i fotokopije:

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
- diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
- očitanu biometrijsku ličnu kartu.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz Matematike. Prijemni ispit se polaže 5. 9. 2023. godine.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000,00 dinara i može se platiti u 8 mesečnih rata. Školarina za studente strane državljane iznosi 2.000 evra.

Sve dodatne informacije se mogu naći na stranici i u Službi za studentska pitanja na telefon: 018/ 529-615, 529-623, 588-414 ili na e-mail: upis@elfak.ni.ac.rs.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: