Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet pedagoških nauka u Jagodini - Vrhunski uslovi za studiranje u centru Srbije


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini nastavlja dugu tradiciju obrazovanja učitelja u ovom gradu. Učiteljska škola, osnovana 1898. godine, prerasla je 1972. godine u Pedagošku akademiju, 1993. u Učiteljski fakultet i, najzad, u Fakultet pedagoških nauka.

Na Fakultetu je zaposleno oko 60 nastavnika i saradnika, a na njemu studira preko hiljadu studenata.

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini neguje i razvija dobru saradnju sa partnerskim ustanovama u zemlji i inostranstvu na polju unapređenja naučnih i obrazovnih aktivnosti. Jedina je ustanova sa Balkana koja je član Evropske mreže učiteljskih fakulteta

Symposion. Sve ovo omogućava studentima i nastavnicima studijske boravke u trajanju do šest meseci na univerzitetima širom Evrope.

Brojni projekti – naučni, razvojni, umetnički i projekti popularizacije nauke – omogućuju nastavnicima i studentima da steknu nova iskustva i znanja, ali i da razvijaju svoje umetničke, sportske, istraživačke i druge talente.

Akreditovani studijski programi

Osnovne akademske studije

 • Učitelj (akademske studije) – sa jedinstvenom mogućnošću izbora predmeta tako da student stekne obrazovanje i za nastavu: engleskog i nemačkog jezika u mlađim razredima osnovne škole, informatike u osnovnoj školi, srpskog jezika kao nematernjeg.
 • Vaspitač u predškolskim ustanovama (akademske studije)
 • Osnovne strukovne studije
 • Strukovna medicinska sestra vaspitač (zajednički program sa Fakultetom medicinskih nauka u Kragujevcu)

Master akademske studije

 • Učitelj
 • Vaspitač (sa modulima: Vaspitač u predškolskim ustanovama i Vaspitač u 
 • domovima)
 • Profesor predmetne nastave
 • Veb dizajn  
 • Liderstvo u obrazovanju
 • Obrazovne politike (zajednička diploma Univerziteta u Beogradu i 
 • Univerziteta u Kragujevcu)

Doktorske akademske studije

 • Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
 • Metodika nastave engleskog jezika na ranom uzrastu
 • Metodika nastave fizičkog vaspitanja
 • Metodika nastave prirode i društva
 • Metodika nastave matematike

Fakultet prepoznatljiv po međunarodnoj saradnji

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini prepoznatljiv je po izuzetnoj međunarodnoj saradnji. U okviru internacionalnog programa Erazmus plus, budući studenti imaće prilike da, pored izuzetnih uslova na samom fakultetu, svoja znanja stiču i na elitnim srodnim ustanovama na Kipru, u Portugaliji, Nemačkoj i Mađarskoj sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore o razmeni studenata.

Besplatna pripremna nastava

Kako bi kandidati na prijemni ispit došli opušteniji i spremniji, Fakultet i ove godine organizuje besplatnu onlajn pripremnu nastavu. Pripremna nastava za upis na Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, odvija se od 24. marta 2023. po kombinovanom modelu, onlajn (Osnovna pismenost, Razumevanje pročitanog) i uživo (Muzičke sposobnosti i Fizičke sposobnosti).

Kandidati koji žele da pohađaju celokupnu pripremnu nastavu mogu se prijaviti do 24. marta 2023. godine, a oni koji žele da pohađaju pripremnu nastavu iz Razumevanja pročitanog, Muzičkih sposobnosti i Fizičkih sposobnosti, mogu se prijaviti do 22. aprila 2023. godine. 

U praksi se pokazalo da je probni prijemni ispit odličan način da kandidati odmere svoje znanje i usmere se na dodatni rad iz one oblasti u kojoj nisu dovoljno spremni. Ovaj ispit sadrži sve segmente provera sposobnosti i dva testa, što znači da budući student kasnije dolazi na prijemni ispit sa mnogo manje treme jer ne samo da je upoznat sa načinom polaganja, već ulazi u poznat prostor u kojem ga ispituju poznata lica. 

Zato ne iznenađuje činjenica da kandidati koji su se oprobali na simulaciji prijemnog ispita po pravilu postižu odlične rezultate na „pravom“ prijemnom, što im omogućava bolju poziciju na rang listi, a samim tim i veće šanse za budžetsko mesto – ističe prodekan za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Ilijana Čutura.

125 godina tradicije

Fakultet pedagoških nauka u Jagodini od svog osnivanja do danas izrastao je u snažnu akademsku zajednicu nastavnika – istraživača i studenata, a svojim trudom i zalaganjem očuvali su tradiciju obrazovanja kvalitetnih učitelja i vaspitača, kao i bogatog kulturno-umetničkog, stvaralačkog i sportskog života.

Više od dve decenije održavaju korak sa svim promenama u oblasti obrazovanja prateći savremene evropske tokove i tendencije. Savremene multimedijalne učionice, centar za učenje, moderno opremljene jezičke laboratorije i biblioteka doprinose odličnim rezultatima koje ostvarujemo u obrazovanju učitelja i vaspitača.

Na taj način Pedagoški fakultet stvara visokostručne, moderne, svestrane, kreativne, inventivne i komunikativne učitelje i vaspitače koji će svojim radom dati veliki doprinos obrazovanju budućih naraštaja.

FPNJ - Vrhunski u centru Srbije

Televizijski autor Milan Popović je u šaljivim videima sa studentima pokušao da prenese šta bi sve trebalo da zna neko ako planira da studira na Fakultetu pegadoških nauka u Jagodini. 

 

KONTAKT: 

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Srbija

Tel: (+381 35) 8223 805; 8222 262; 8222 059

Fax: (+381 35) 8223 805 

E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs 

Web: http://www.pefja.kg.ac.rs/
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: