Prijemni.rs
Maturang
  • Intervju sa Mirjanom Parpura Đorđević, HR-om kompanije youngculture


(Preuzeto sa sajta 021 - 10.06.2013. )

Mirjana Parpura Đorđević, menadžer za ljudske resurse u kompaniji youngculture

Mirjana Parpura DjordjevicS obzirom na to da se bliži sezona prijemnih ispita, i ovogodišnji maturanti se suočavaju sa istom teškom i značajnom odlukom kao i mnoge generacije pre njih – odabrati pravi fakultet, svoju ulaznicu u svet rada i karijere. Izbora je mnogo, a pored fakulteta koji tradicionalno važe za najpoželjnije kod nas - pravo, ekonomija, medicina – u poslednje vreme fakulteti na kojima se izučavaju informacione tehnologije postaju sve bolje i bolje rangirani na listi želja naših maturanata. Nije ni čudo, kada se uzme u obzir da se već nekoliko godina unazad može čuti da na birou nema IT stručnjaka - naprotiv, često ih kompanije regrutuju još na trećoj godini fakulteta, a njihove zarade su neretko daleko iznad proseka.

Tim, povodom, zamolili smo g-đu Mirjanu Parpuru Đorđević, menadžera za ljudske resurse u kompaniji youngculture, da odgovori na neka pitanja koja će maturantima srednjih škola sigurno biti od koristi.

1. Kakvo obrazovanje je potrebno da bi se neko zaposlio u IT sektoru?

Profesionalci koji rade u sektoru informacionih tehnologija su veoma raznovrsnih obrazovnih profila. Mladi ljudi koji se odlučuju da upišu fakultete na kojima se školuju budući IT stručnjaci – ETF, FON, PMF ili neki od privatnih fakulteta, uglavnom dolaze iz matematičkih gimnazija i tehničkih, mašinskih ili elektro smerova srednjih stručnih škola. Takođe, i dalje postoji veliki broj profesionalaca u ovoj oblasti koji nemaju formalno obrazovanje, već su veštine stekli putem specijalističkih kurseva ili zahvaljujući ličnim afinitetima. Treba dodati još i da rad u ovako dinamičnom sektoru podrazumeva neprekidno praćenje trendova u branši, neprekidno učenje i angažovanje zarad ličnog profesionalnog  razvoja, bez obzira na stepen formalnog obrazovanja, pa su tako zaposleni u kompaniji youngculture imali prilike da, na primer, pohađaju obuke u Švajcarskoj i Nemačkoj za rad sa tehnologijama koje su u Srbiji nedostupne, kao što je hybris i razvoj aplikacija za iPhone.

2. Koje osobine posebno cenite kod kandidata za posao u kompaniji?

Pored uobičajenih osobina kao što su stručnost, istrajnost, upornost, sklonost timskom radu, prilagodljivost, i praćenje trendova postoje i određene karakteristike koje se posebno vrednuju.  Konkretno, naša firma youngculture je organizovana  po timovima i svaki tim radi na određenim projektima. Naše poslovanje u Srbiji zasnovano je na nearshoring modelu - izmeštanju poslovanja na geografski bliski lokaciju - tako da se naši klijenti nalaze u Zapadnoj Evropi. Očekuje se da lideri timova pored stručnosti i iskustva, poseduju osobine rešavanja kompleksih problema, brzo donose dobre odluke i pravilno rasuđuju,  poznaju složene  operacije i u mogućnosti su da analiziraju i unapređuju sistem. Pored toga podrazumeva se da su timski igrači i vešti u upravljanju kadrovima.

3. Šta su prednosti koje donosi rad u IT sektoru?

Rad u IT industriji sigurno ima mnogo prednosti. Sama činjenica da je reč o globalno najtraženijem zanimanju, ukazuje da IT stručnjaci imaju veću mogućnost zapošljavanja u odnosu na druge obrazovne profile. Pored toga IT poslovi su obično dobro plaćeni, omogućavaju zaposlenima kontakt sa novim tehnologijama, korporativna kultura često uključuje stimulativno i dinamično radno okruženje zasnovo na odnosima bez mnogo forme i izražene hijerarhije. U određenim slučajevima postoji i mogućnost rada od kuće ili dodatnih frilens angažmana, što svakako pruža veću mogućnost izbora.

4. Postoje li nedostaci sa kojima se susreću zaposleni  u IT sektoru?

O nedostacima u IT sektoru se malo govori, a kao i u svakoj i u ovoj oblasti postoje određeni izazovi, koje bi mladi ljudi koji tek treba da se opredele za buduće zanimanje trebalo da imaju u vidu. Danas se podrazmeva da male kompanije kao i veliki sistemi većinu svog poslovanja obavljaju uz upotrebu IT tehnologije. Kada se u IT sistemu kompanije  pojavi problem, a zaposleni nisu dovoljno učinkoviti zbog kvarova prouzrokovanih tehničkim razlozima, često je odgovoran IT sektor.  Zaposleni tada trpe veliki pritisak da otklone kvar što je ranije moguće, kako bi u kompaniji zadržali zadovoljavajući nivo produktivnosti. Oni često moraju biti dostupni 24 data dnevno, a mnoge firme su uvele dežurstva, kao first-level support u hitnim slučajevima.

5. Kako izgleda rad u IT sektoru u Srbiji, na primeru Vaše kompanije?

Atmosfera u youngculture po mnogo čemu podseća na velike svetske IT kompanije - pratimo globalne trendove i inovacije u struci, ohrabrujemo svoje zaposlene da koriste brojne prilike za lično usavršavanje i razvoj koje im pruža rad u našoj kompaniji, a nedavno smo se preselili u nove moderne i zanimljivo uređene prostorije. Trudimo se da svojim zaposlenima u koje verujemo i koji su naša glavna snaga pružimo maksimalan komfor u radu, i stvorimo izuzetnu radnu kulturu i okruženje. Ovo uključuje i podsticaj da iskazuju svoje ideje i sami predlažu rešenja, što naposletku rezultuje boljim timskim radom i motiviše ih da još više napreduju. Jedan od dokaza da nam to polazi za rukom je i u tome što se u našim prostorijama za odmor i razonodu druženje između zaposlenih često nastavlja i posle radnog vremena.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: