Prijemni.rs
Maturang
  • Inženjeri za 21. vek


 

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu institucija je od nacionalnog značaja koja samostalno postoji, živi i radi još od 1948. godine i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Počev od školske 2005/06. godine, studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izvode se po nastavnim planovima i programima usklađenim sa međunarodnim standardima obrazovanja (Bolonjska deklaracija). Sve studijske programe Mašinskog fakulteta u Beogradu akreditovala je nacionalna Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Postoje dva studijska programa na osnovnim akademskim studijama (diploma: Inženjer mašinstva, BSc – Bachelor of Science sa 180 ESPB bodova):

  • Mašinsko inženjerstvo (OAS – MI), traje 3 godine (6 semestara). Upisne kvote: 500 budžet + 120 samofinansiranje i
  • Informacione tehnologije u mašinstvu (OAS – ITM), traje 3 godine (6 semestara). Upisne kvote: 20 budžet + 40 samofinansiranje.

Na master akademskim studijama, koje traju 2 godine (4 semestra), student se može opredeliti za jedan od 22 modula (usmerenja), kroz koja su pokrivene sve oblasti mašinstva. Od školske 2019/2020. uveden je novi modul: Industrija 4.0. Nakon završenih master studija dobija se diploma: Master inženjer mašinstva, MSc – Master of Science.

Diplome Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu priznate su svuda u svetu, što potvrđuju i međunarodne akreditacije: ASIIN Accreditation Certificates for study programmes of Bachelor (Undergraduate) Academic Studies and Master (Graduate) Academic Studies; ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education); RINA (The Royal Institution of Naval Architects, United Kingdom); FEANI (European Federation of National Engineering Associations, Belgium, Accreditation Certificate for all engineering programmes).


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: