Prijemni.rs
Maturang
  • IZABERI PAMETNO. Studiraj i brzo se zaposli.


Kada zakoračite na put odluke šta studirati, uglavnom se pitate: koja naučna oblast mi je bliska, za koje zanimanje sam talentovan, koja su moja interesovanja, u kom poslu bih uživao, gde bih voleo da radim, hoću li pronaći posao odmah nakon završetka studija....


Znači da je veoma važno da odaberete pravi fakultet za sebe!

Mi smatramo da je neophodno da visoko obrazovanje funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj. Zato smo razvili takve nastavne programe koji su orijentisani ka povećanju mogućnosti zapošljavanja diplomiranih studenata.

Na Visokoj školi socijalnog rada postoje TRI STUDIJSKA PROGRAMA OSNOVNIH I MASTER STUDIJA: SOCIJALNI RAD, OKUPACIONA TERAPIJA i LOGOPEDIJA. Informacije o svakom studijskom programu možete videti na veb-sajtu: www.asp.edu.rs. 

VAŽNO – Studiranjem na našem fakultetu bićete osposobljeni za rad u realnom poslovnom okruženju, jer ćete kontinuirano sticati funkcionalna znanja u okviru predmeta koji se izučavaju na našim studijskim programima, imaćete priliku da ta znanja primenjujete na časovima vežbi, kao i tokom stručne prakse, koju možete obavljati u brojnim institucijama sa kojima naša škola ima potpisane sporazume o saradnji. Naši studenti se tokom studija upoznaju sa aktuelnim poslovnim sistemima i privrednim tokovima i po njihovom završetku spremni su da stupe na tržište rada, potkovani stručnim znanjem, solidnim radnim iskustvom i veštinama. 

Zanimanja diplomirani socijalni radnik, diplomirani terapeut i diplomirani logoped deficitarna su zanimanja i u Srbiji i u inostranstvu. Sa diplomom naše škole možete se zaposliti u državnom sektoru socijalne i zdravstvene zaštite ili otvoriti privatne ustanove, centre, savetovališta… U okviru naše škole postoji Centar za karijerni razvoj, koji sprovodi savetovanja u oblasti buduće karijere i plasira informacije o aktuelnim konkursima za zaposlenje u Srbiji i inostranstvu, a u okviru Centra za kontinuiranu edukaciju studenti mogu besplatno pohađati kurseve za unapređenje ličnih i profesionalnih veština, veština savetovanja, organizovanja radionica itd. 

Iako ne treba suditi o knjizi po koricama, Visoka škola socijalnog rada svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića, sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zgrada u kojoj se nalazimo je zbog svojih izuzetnih kulturno-istorijskih i arhitektonsko-urbanističkih vrednosti proglašena spomenikom kulture od velikog značaja.

Visoka škola socijalnog rada svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje, ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

Takođe, Visoka škola je PRAVO MESTO da nastavite svoje studije koje ste možda započeli na nekom drugom fakultetu, a iz nekih razloga ih niste završili. Prenos ECTS bodova koji predviđa Bolonjska deklaracija omogućava ovakvu mobilnost studenata. 

Na Visokoj školi socijalnog rada veoma vodimo računa o studentima koji su zaposleni, pa za njih organizujemo poseban program predavanja. Nama je svaki student poseban i dragocen i zato kreiramo nastavu tako da studiranje bude zadovoljstvo.

DOBRO NAM DOŠLI.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: