Prijemni.rs
Maturang
  • Junski upisni rok na Rudarsko-geološkom fakultetu


Prvi (junski) upisni rok počinje 24. juna 2020. godine.

  1. Prijavljivanje kandidata: 24. do 26. juna 2020. godine, do 14h;
  2. Liste prijavljenih kandidata se ističu najkasnije 26. juna 2020. godine;
  3. Polaganje prijemnog ispita: 29. juna do 30. juna 2020. godine prema rasporedu;
  4. Objavljivanje rezultata najkasnije: 30. juna 2020. godine do 17 časova na preliminarnoj rang listi;
  5. Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) a najkasnije 2. jula 2020. do 12h;

Konačne rang liste i liste studenata za upis biće blagovremeno objavljene na sajtu Fakulteta i oglasnoj tabli Fakulteta.

Prijem dokumenata za prijemni ispit obavljaće se u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 09 do 14h od 24.6. do 26.6.2020. godine.

Kandidati se prilikom predaje dokumenata opredeljuju za JEDAN studijski program.

Predaja dokumenata se vrši LIČNO.

TERMINI PRIJEMNOG ISPITA:

  • MATEMATIKA: 29.06.2020. U 9h
  • FIZIKA: 30.06.2020. U 9h
  • HEMIJA: 30.06.2020. U 9h

Raspored polaganja po salama biće objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta i sajtu Fakulteta.

Prozivka kandidata počinje u 8.30h ispred učionica u kojima se polaže prijemni.

ONLINE prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita na Rudarsko-geološkom fakultetu omogućeno je preko linka 

Prijavljivanje je u periodu od 17.06. do 24.06. 2020. godine.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: