Prijemni.rs
Maturang
  • Konkurs za upis - Učiteljski fakultet u Beogradu


Učiteljski fakultet u Beogradu je objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2016/2017. godine. 

Fakultet prima ukupno 440 studenata. U prvu godinu osnovnih studija mogu da se upišu kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Podnošenje dokumenata na konkurs obaviće se 22, 23. i 24. juna 2016. godine od 10.00 do 13.00 časova.

Kandidati se prilikom prijave opredeljuju se za jedan od dva studijska programa.
Za svaki studijski program pravi se jedinstvena rang lista. 

Lista prijavljenih kandidata biće istaknuta 25. juna 2016. godine.

Provera sklonosti i sposobnosti (govorne, muzičke i fizičke) obaviće se u Beogradu 27. juna i 28. juna 2016. godine, a u Vršcu 27. juna 2016. godine, dok će u Novom Pazaru biti 28. juna 2016. godine.

Provera je eliminatornog karaktera. 

Rezultati provera sklonosti i sposobnosti biće objavljeni 28. juna 2016. godine u 19.00 časova

Kandidati mogu predati prigovore na rezultate provere sklonosti i sposobnosti 29. juna 2016. godine od 10.00 do 12.00 časova u Studentskoj službi

Konačni rezultati provera sklonosti i sposobnosti biće objavljeni 29. juna 2016. godine u 14.00 časova.

 

Više informacija o prijemnom ispitu i uslovima za upis možete naći ovde.

Takođe, fakultet organizuje pripremnu nastavu, i to iz: 

  • Fizičke sklonosti i sposobnosti

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate uputi u način polaganja ispita provere fizičkih sklonosti i sposobnosti, da se predstave i uvežbaju sadržaji relevantni  za  procenu  fizičkih sklonosti  i sposobnosti  (sportsko-tehničko obrazovanje, statičke i dinamičke ravnoteže tela, atletika, gimnastika i ritmička gimnastika). Nastava se odvija u ciklusu od 6 časova u grupama od 25 kandidata i to od 6. do 10. juna 2016. godine po utvrđenom rasporedu. Cena pripreme je 5.000,00 dinara.

  • Muzičke sklonosti i sposobnosti

Pripremna nastava ima za cilj da kandidate uputi u način polaganja ispita provere muzičkih sklonosti i sposobnosti, da se predstave i uvežbajusadržaji relevantni za procenu muzičkih sklonosti i sposobnosti (učenje i pevanje pesama –izbor iz dečje muzičke literature i slušni testovi –prepoznavanje i reprodukovanje ritmičkih i melodijskih motiva). Nastava se odvija u ciklusu od 6 časova u grupama od 20 kandidata od 13. do 17. juna 2016. godine po utvrđenom rasporedu, a cena je 5.000,00 dinara.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: