Prijemni.rs
Maturang
 • Učiteljski fakultet u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Učiteljski fakultet Beograd

Učiteljski fakultet Beogradu ima Studijski program za obrazovanje učitelja i Studijski program za obrazovanje vaspitača. Na Fakultetu su akreditovani programi osnovnih, master i doktorskih studija. Školovanje traje 8+2 semestra po novim studijskim programima kojima se obezbeđuju teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje učiteljskog i vaspitačkog poziva. Tokom studija, studenti stiču profesionalne kompetencije u oblasti planiranja, organizovanja, realizovanja i vrednovanja obrazovnog i vaspitnog procesa, kao i u oblasti komunikacije, rešavanja problema u razredu i razumevanja potreba dece. Velika pažnja poklanja se profesionalnoj praksi, odnosno boravku i radu u predškolskim ustanovama i osnovnim školama tokom studiranja.

 

Studijski programi

Fakultet ostvaruje: 

 • osnovne akademske studije (studije prvog stepena), 
 • master akademske studije (studije drugog stepena) i 
  • Master učitelj
  • Master vaspitač
 • doktorske studije (studije trećeg stepena)
  • Metodika razredne nastave.

Osnovne akademske studije na Studijskom programu za obrazovanje učitelja i na Studijskom programu za obrazovanje vaspitača imaju po 240 ESPB.

Master akademske studije na oba studijska programa imaju po 60 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama.

Doktorske studije imaju 180 ESPB, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, i organizuju se u naučnoj oblasti metodike razredne nastave, za koju je Fakultet matičan.

 

Katedre

Osnovnu strukturu Fakulteta čine: 

 • Katedra za srpski jezik, književnost i metodiku srpskog jezika i književnosti,
 • Katedra za matematiku i metodiku nastave matematike,
 • Katedra za didaktiku,
 • Katedra za metodiku nastave prirode i društva,
 • Katedra za pedagogiju i psihologiju, 
 • Katedra za filozofiju i društvene nauke, 
 • Katedra za metodiku nastave likovne kulture, 
 • Katedra za metodiku nastave muzičke kulture,
 • Katedra za metodiku fizičkog vaspitanja, 
 • Katedra za rumunski jezik (kao maternji) i strane jezike. 

Učiteljski fakultet

 

O fakultetu

Nastavni planovi Fakulteta usklađeni su sa bolonjskim procesom i Zakonom o visokom obrazovanju. Nastavnim planovima i programima obezbeđuju se teorijska i praktična znanja neophodna za obavljanje učiteljskog i vaspitačkog poziva. Zastupljene su sve nastavne i stručne oblasti bitne za rad budućih učitelja i vaspitača, a predmeti su razvrstani u četiri oblasti: opšteobrazovni, psihološko-pedagoški, metodički i profesinalna praksa (u osnovnoj školi i predškolskoj ustanovi).

Za mlade ljude koji se školuju da rade sa decom veoma je važan i ambijent u kojem stiču svoja stručna znanja i kompetencije. Zato se na Učiteljskom fakultetu, smeštenom u centru Beograda, puno ulaže u opremu prostora, učionica i kabineta. Studentima stoje na raspolaganju izuzetno dobro opremljena biblioteka, čitaonica, internet klub, kompjuterska laboratorija i studentski klub. Na Fakultetu, studenti imaju mogućnost angažovanja u raznim kulturnoumetničkim i sportskim aktivnostima.

Studentski život na Učiteljskom fakultetu vrlo je raznovrstan. Studenti imaju mogućnosti da pokažu svoja znanja i umeća u raznim oblastima, od muzike, glume, sportskih aktivnosti, do organizacionih veština. Fakultet omogućava studentima kroz redovne i izborne predmete da se iskažu, ali studenti mogu i sami da preuzimaju inicijativu kako bi učestvovali u mnogim kulturnoumetničkim, javnim, sportskim, humanitarnim i volonterskim aktivnostima.

Nastavno-naučnu delatnost obavlja preko 70 nastavnika i oko 40 saradnika. Reč je o kadru koji poseduje najviše naučne i stručne sposobnosti. Njihov osnovni obrazovni cilj jeste da pomognu studentima u sticanju i usavršavanju pedagoško-psihološkog i stručnog rada, negovanju kritičkog mišljenja i razmena ideja u obrazovnom procesu.

Svoju delatnost, Fakultet obavlja u dve zgrade, od kojih je jedna u strogom centru grada, u Ulici Kraljice Natalije 43, a druga, u beogradskom kraju Dedinje, u Ulici Ljutice Bogdana 46. Fakultet ima svoja nastavna odeljenja u Vršcu i Novom Pazaru.

Na prvu godinu studija prima se sto osamdeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje učitelja i sto četrdeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje vaspitača – u Beogradu; sedamdeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje učitelja – u odeljenju u Vršcu; pedeset studenata na Studijskom programu za obrazovanje učitelja - u odeljenju u Novom Pazaru.

Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu proveru govornih, muzičkih i fizičkih sklonosti i sposobnosti (koja je eliminatornog karaktera) i prijemni ispit/testove iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture i informisanosti.

Na Fakultetu se organizuje pripremna nastava iz svih potrebnih oblasti za prijemni ispit, kao i probni prijemni ispit, koji je uključen u cenu.

Bliža obaveštenja u Studentskoj službi, na tel. 011/2683-952, svakog radnog dana od 10:00 do 11:00 časova.

 


Učiteljska struka ima izuzetno važnu ulogu u svetu obrazovanja, jer učitelji oblikuju i inspirišu mlade umove, utičući na njihov razvoj i budućnost. Studiranje učiteljske struke pruža sveobuhvatno obrazovanje i pripremu diplomiranih studenata za izazovne, inspirativne i ispunjavajuće karijere.

Tokom studiranja učiteljske profesije, studenti stiču temeljno znanje iz pedagogije, psihologije, metodike nastave i drugih relevantnih oblasti. Kroz teorijska predavanja i praktičnu nastavu, studenti razvijaju razumevanje o razvoju dece, efikasnim metodama poučavanja, ocenjivanju i individualizaciji obrazovanja. Rad u školama pod nadzorom iskusnih mentora omogućava studentima da steknu dragoceno iskustvo i primene stečena znanja u praksi.

Diplomci učiteljske struke imaju razne karijerne mogućnosti koje su usmerene ka radu sa decom i mladima. Najčešća pozicija je učitelj ili učiteljica u osnovnoj ili srednjoj školi, gde imaju priliku da prenose znanje iz različitih predmeta i pružaju podršku učenicima u njihovom obrazovnom i ličnom razvoju. Takođe, mogu se zaposliti u predškolskim ustanovama, vrtićima ili kao privatni tutori, gde će biti odgovorni za podsticanje ranih obrazovnih iskustava kod najmlađih.

Osim u tradicionalnim školama, diplomci učiteljske struke mogu pronaći zaposlenje u različitim obrazovnim institucijama. Mogu raditi kao pedagozi, pružajući podršku učenicima u njihovom celokupnom razvoju, rešavanju problema i unapređenju obrazovne sredine. Takođe, mogu se angažovati kao obrazovni savetnici, sarađujući sa školama i nastavnicima u razvoju i implementaciji programa i politika koji unapređuju kvalitet obrazovanja. Postoji i mogućnost da rade kao treneri u edukativnim centrima, gde će voditi obrazovne treninge i radionice za učenike, roditelje ili nastavnike.

Svaka od ovih karijera pruža priliku za izazovne, inspirativne i ispunjavajuće poslove. Učitelji imaju mogućnost da ostvare pozitivan uticaj na živote mladih ljudi, oblikujući njihovu budućnost i pomažući im da razviju svoje potencijale. Studiranje učiteljske struke nije samo izbor profesije, već i prilika da se bude deo promene, da se doprinese obrazovanju i da se oblikuje bolja i svetlija budućnost.

Novija zanimanja studenata učiteljskog programa

Pored tradicionalnih pozicija, diplomci Učiteljskog fakulteta mogu pronaći interesantne karijerne puteve i u drugim oblastima. Neke novije profesije ovih studijskih profila su navedene u nastavku.

EdTech stručnjak

Uz brzi razvoj tehnologije u obrazovanju, edukacijska tehnologija (EdTech) postaje sve važnija. EdTech stručnjaci se bave istraživanjem i implementacijom inovativnih tehnologija u učionice, razvijaju digitalne alate i resurse za podršku učenju i primenjuju tehnološke inovacije u obrazovnom okruženju.

Online instruktor

S porastom e-učenja i udaljenih obrazovnih platformi, postoji potreba za stručnjacima koji mogu efikasno predavati i podržavati učenike putem interneta. Online instruktori koriste virtuelne alate za poučavanje, interakciju sa studentima i pružanje individualne podrške.

Pedagoški savetnik za inkluzivno obrazovanje

Inkluzivno obrazovanje je sve više priznato kao važan princip koji promoviše jednakost i podršku svim učenicima, bez obzira na njihove posebne potrebe. Pedagoški savetnici za inkluzivno obrazovanje rade na razvoju strategija i praksi koje omogućavaju pristupačno i podržavajuće obrazovanje za sve učenike.

Koordinator projekata u obrazovanju

Ova pozicija obuhvata planiranje, organizaciju i vođenje projekata u obrazovnom okruženju. Koordinatori projekata rade na implementaciji inovativnih programa, razvoju resursa i saradnji sa različitim interesnim grupama kako bi unapredili kvalitet obrazovanja.

Stručnjak za obrazovnu politiku

Obrazovna politika igra ključnu ulogu u oblikovanju sistema obrazovanja. Stručnjaci za obrazovnu politiku analiziraju, razvijaju i implementiraju politike i reforme u obrazovanju kako bi poboljšali kvalitet, dostupnost i inkluzivnost obrazovanja na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

Ove su karijerne mogućnosti samo nekoliko primera novih puteva koje diplomci Učiteljskog fakulteta mogu istražiti. Učiteljska struka je dinamična i evoluira kako bi se prilagodila savremenim obrazovnim potrebama i trendovima, nudeći raznovrsne i inspirativne karijerne puteve.

Na kraju, važno je napomenuti da su učitelji inspiracija i pokretači promena, a njihova strast prema obrazovanju i posvećenost formiranju budućnosti čine učiteljsku struku ne samo perspektivnom, već i izuzetno važnom u društvu.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog