Prijemni.rs
Maturang
  • Mašinski fakultet u Nišu organizuje kurs za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i tehnologe zavarivanja (IWT)


Mašinski fakultet u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu – Centar za zavarivanje i zavarene konstrukcije će organizovati peti Kurs za međunarodne inženjere zavarivanja (IWE) i međunarodne tehnologe zavarivanja (IWT) prema programu i pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje IIW (Doc. IAB-252r3-16) i Evropske federacije za zavarivanje (EWF).

Ovaj kurs pripada jedinstvenom i sveobuhvatnom sistemu obrazovanja, obuke, kvalifikacije i sertifikovanja koji se primenjuje na pojedince i kompanije i koji je usaglašen na svetskom nivou.

Početak je planiran za novembar 2016. godine, (ukoliko bude prijavljeno minimum 10 polaznika) u prostorijama Mašinskog fakulteta u Nišu.

Programom kursa predviđena je nastava iz sledećih predmeta:

Moduli teoretske obuke i osnovna praktična znanja

Minimalni broj časova obuke

IWE

IWT

MT

P1

МТ

P1

1. Postupci zavarivanja i oprema

95

46

86

46

2. Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju

115

33

96

31

3. Konstrukcije i proračuni zavarenih konstrukcija

62

14

44

14

4. Izrada i inženjerska praksa.

116

0

83

0

 

388

93

309

91

Osnovna praktična znanja (P2)

60

 

60

 

Ukupno:

448

369

МТ – ukupno sati po modulu, P1 – prvi deo obuke

 

Ispit se polaže iz ova četiri modula teoretske obuke, pismeno (test) i usmeno, izrađuje se i brani završni rad na kraju obuke.

Predavanja i vežbe će se održavati četvrtkom, petkom i subotom. Raspored predavanja, ispita, kao i udžbenički materijal neophodan za praćenje nastave, kandidati dobijaju na početku Kursa.

Pre početka Kursa, neophodno je da kandidati obezbede original ili overenu kopiju diplome o prethodnom obrazovanju i to:

  1. diplomiranog inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili fakulteta brodogradnje (minimum 4 godine univerzitetske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (minimum 3 godine univerzitetske nastave – 6 semestara) za međunarodog  inženjera zavarivanja, odnosno
  2. minimum diplome srednje tehničke šlole mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili smera brodogradnje (minimum 4 godine srednjoškolske nastave) ili inženjera mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, metalurškog ili brodogradnje (sa manje od 3 godine univerzitetske nastave) za međunarodog  tehnologa zavarivanja.

O detaljima Kursa, kao i načinu prijave za obuku za međunarodne inženjere i tehnologe zavarivanja, zainteresovani kandidati mogu da se informišu na milcic@masfak.ni.ac.rs, ili telefon 018/500-642.

Osoba za kontakt i obaveštenja:

Prof. dr Dragan Milčić,

Mob. tel. 063/464-821.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: