Prijemni.rs
Maturang
  • Maturanti Srbije iznenadili sve prijavama na fakultete


Stigle su najnovije informacije o prijavama maturanata na fakultete širom Srbije.

Prema izveštajima koje su objavili Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, ukupno se prijavilo 30.078 maturanata iz cele zemlje, od toga 3.289 na Univerzitet u Kragujevcu, 8.689 na Univerzitet u Novom Sadu i 18.100 maturanata na Univerzitet u Beogradu. U odnosu na prošlu godinu, na Univerzitet u Beogradu je prijavljen 1.491 kandidat manje, na Univerzitet u Novom Sadu 201 kandidat manje, a na Univerzitetu u Kragujevcu je broj prijavljenih manji za 162. 

Najviše prijavljenih ima na FON-u, čak 2.308 kandidata, što je porast u odnosu na prošlu godinu sa prijavljenih 2.299 kandidata. Ekonomski fakultet u Beogradu i Mašinski fakultet u Beogradu imaju sličan broj prijavljenih kao i prošle godine, na EKOF-u je prošle godine bilo prijavljeno 1.509, a ove godine 1.515, dok je na Mašinskom prošle godine bilo prijavljeno 1.103, a ove godine 1.091. Pad u broju prijavljenih se desio i na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu gde se prijavilo njih 369, dok se prošle godine prijavilo 490 kandidata.  

Saobraćajni fakultet u Beogradu je i ove godine imao više prijavljenih u odnosu na broj otvorenih mesta kojih je 350, a prijavljeno je 486 maturanata. Takođe, na sledećim fakultetima je prijavljeno više kandidata nego što ima otvorenih mesta: FON, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, ETF, Mašinski fakultet, EKOF, Filozofski, FPN, Fakultet bezbednosti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Fakultet veterinarske medicine, Medicinski, Stomatološki fakultet, Farmaceutski fakultet, Matematički fakultet, Hemijski fakultet i Biološki fakultet.

Na Univerzitetu u Novom Sadu je više prijavljenih kandidata nego što ima mesta, i to na sledećim fakultetima: Medicinskom, Fakultetu tehničkih nauka i Akademiji umetnosti.

Na Univerzitetu u Kragujevcu je više prijavljenih kandidata nego što ima mesta na sledećim fakultetima: Fakultet inženjerskih nauka i na Fakultetu medicinskih nauka. 

Detaljnije izveštaje možete pronaći na sajtovima Univerziteta u Beogradu, u Novom Sadu i u Kragujevcu.

Svim kandidatima koji polažu prijemne ispite Prijemni.rs želi uspešno polaganje.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: