Prijemni.rs
Maturang
  • Nov studijski program u Kragujevcu u saradnji četiri fakulteta


(Preuzeto sa sajta InfoKG - 08.03.2018. )

Studijski program Psihologija, koji zajednički realizuju Fakultet medicinskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet pedagoških nauka i Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, od ove godine je akreditovan i upisaće 30 studenata.

Univerzitet u Kragujevcu

Foto: FB/Univerzitet u Kragujevcu

U okviru studijskog programa organizovane su osnovne akademske studije u trajanje od četiri godine, nakon kojih se stiče zvanje diplomirani psiholog. 

Na osnovnim akademskim studijama, tokom prve tri godine, slušaju se bazični, obavezni i izborni predmeti iz oblasti psihologije i graničnih disciplina, kao i oblasti koje odlikuju opštu informisanost i veštine akademskog građanina. U četvrtoj godini, studenti vrše izbor užih, specifičnih oblasti i predmeta, organizovanih preko tri modula: Psihologija u obrazovanju, Klinička psihologija i Organizacijska psihologija.

Studijski program je akreditovan za upis 30 studenata na prvu godinu Osnovnih akademskih studija. 

Program se ostvaruje u sedištima fakulteta koji ga realizuju, pri čemu je Sporazumom o saradnji definisano da se nastava i druge aktivnosti studenata, poput prijavljivanja, prijemnog ispita, pripremne nastave i drugog, najvećim delom realizuju u prostoru Prirodno-matematičkog fakulteta.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: