Prijemni.rs
Maturang
  • Novi studijski program na Građevinskom fakultetu u Subotici


Od septembarskog upisnog roka, Građevinski fakultet Subotica upisuje studente i na novi studijski program Geodezija, i to 20 studenata na budžet i 10 na samofinansiranje.

Građevinski fakultet Subotica

Geodezija je studijski program koji će trajati 4 godine, odnosno nosi 240 ESPB, a nakon diplomiranja studenti stiču stručni naziv Diplomirani inženjer geodezije.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je stvaranje inženjera koji će imati solidno opšte akademsko obrazovanje (projektovanje, strani jezici, veze geodezije i srodnih inženjerskih disciplina i sl.), čvrstu podlogu iz teorijsko-metodoloških oblasti (matematike, fizike, geoinformatike, teorijske geodezije), kao i pouzdana znanja iz naučno stručnih i stručno-aplikativnih oblasti geodezije.

 

II upisni rok

Studijski program Budžet Samofinansiranje Ukupno Školarina za državljane Srbije (din.) Školarina za strance (evra)
Građevinarstvo 81 23 104 72.000 1.500 €
Geodezija* 20 10 30 72.000 1.500 €
Ukupno 101 33 134    

*Na osnovu odluke Univerziteta u Novom Sadu , broj 04-29/27 od 22. 06. 2017. godine, usvojen je Studijski program Geodezija.

 

Konkursni rokovi

  • prijavljivanje kandidata 04. i 05. septembra 2017. god. od 11:00 do 13:00 č.
  • polaganje prijemnog ispita 07. septembra 2017. god. u 12:00 č.
  • objavljivanje preliminarne rang liste 07. septembra 2017. god.
  • objavljivanje konačne rang liste 09. septembra 2017. god.
  • upis primljenih kandidata 11. septembra 2017. god. od 11:00 do 13:00 č.

 

Opšti uslovi

Na osnovne akademske studije se mogu upisati kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz matematike, koji se može polagati na srpskom i mađarskom jeziku.

 

Prijava kandidata

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

  • diploma srednje škole i fotokopija diplome
  • svedočanstvo za svaki razred i fotokopije svedočanstava,
  • lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu
  • uplatnica za polaganje prijemnog ispita.

Kod prijave na konkurs podnose se originalna dokumenta na uvid (i vraćaju se) a fotokopije se zadržavaju.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: