Prijemni.rs
Maturang
  • NOVITETI ZA NOVO VREME


Fakultet za 21. vek, u skladu sa svojim sloganom, predstavlja još jednu modernizaciju u periodu upisa. Nakon interaktivnih inovativnih projekata Brendator i Vuseum, koji su privukli pažnju, u fokus interesovanja su došle i SMART SLUŠAONICE. Modernizovan sistem izvođenja nastave očekuje sve studente MEF-a. 

Enterijer slušaonica je renoviran i opremljen tehničkom opremom koja dodatno olakšava i podstiče kreativnost studenata tokom izvođenja nastave. Trenutno fakultet raspolaže sa pet smart slušaonica, informatičkim kabinetom i smart amfiteatrom. MEF FAKULTET

Interakcija je postala najbitniji deo predavanja kako bi nastava tekla u skladu sa interesovanjima mladih ljudi, koji diktiraju standarde. Apsolutno je prevaziđen sistem pasivnog slušanja i prezentovanje nezanimljivih sadržaja koje treba upamtiti, a potom reprodukovati. Sada je student aktivan učesnik, ali i kreator nastave.

Noviteti za novo vreme nastali su zbog perspektivnih studenata koji očekuju da se sistem obrazovanja konačno prilagodi njihovim mogućnostima i kapacitetima. Upis je u toku za sve one koji žele moderan sistem obrazovanja!

U skladu sa standardima modernog obrazovnog sistema, smart slušaonice su potvrda da je savremeno izvođenje nastave neophodno novim generacijama. Da bi ostvarili pun potencijal kroz obrazovanje, potrebno je da se sistem edukacije uskladi prema potrebama studenata, što je MEF definitivno uspeo.

Upis je u toku! Dobro došli na MEF!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: