Prijemni.rs
Maturang
  • Objavljen konkurs za upis novih studenata na Akademiji tehničkih strukovnih studija Beograd


Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd (ATSSB), državna visokoškolska ustanova, upisuje studente na osnovne, specijalističke i master studije u BEOGRADU, POŽAREVCU I VALJEVU. 

Konkursom je definisan broj mesta i termini upisnih aktivnosti. Prijavljivanje kandidata traje u periodu od 20. do 22. juna, prijemni ispiti se održavaju krajem juna, a upis početkom jula.

Za više informacija posetite sajt.

OBLASTI STUDIJA:

  • GRAFIČKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE
  • DIZAJN
  • ELEKTROTEHNIKA, RAČUNARSTVO I MEHATRONIKA
  • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITA NA RADU
  • MAŠINSTVO
  • SISTEMI MENADŽMENTA
  • POLJOPRIVREDNO I PREHRAMBENO INŽENJERSTVO
  • SAOBRAĆAJ
  • ZDRAVSTVENA NEGA

Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd će PRVI KONKURSNI ROK realizovati u sledećim terminima:

 

Prijavljivanje kandidata 20. jun - 22. jun 2023. Od 09:00 do 13:00
Prijemni ispit 27. jun - 30. jun 2023. Precizno vreme ovih aktivnosti će blagovremeno biti objavljeno na veb strani Akademije
Upis 04. jul - 07. jul 2023.


U prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/24. godini Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd upisuje ukupno 1.300 studenata (665 budžetskih i 635 samofinansirajućih).

Detaljne informacije videti u KONKURSU.   

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju pravo da se prijave kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Izuzetak je studijski program Zdravstvena nega, na koji mogu da konkurišu kandidati sa završenom gimnazijom ili srednjom medicinskom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod. 

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Uslov potreban za upis na specijalističke i master strukovne studije je stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.

Upišite državnu Akademiju, studirajte na teret budžeta i steknite znanje koje će vam zaista koristiti.

BIRAJ ZNANJE – BIRAJ ATSSB!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: