Prijemni.rs
Maturang
  • PROMOCIJA KOMPANIJE SERBIA ZIJIN COPPER DOO O STRUČNOJ PRAKSI ZA STUDENTE TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU


U amfiteatru Tehničkog fakulteta u Boru, 18. juna 2020. godine, kompanija Serbia Zijin Copper d. o. o. predstavila je mogućnost stručne prakse za studente završnih godina Tehničkog fakulteta u Boru.

Kompaniju Serbia Zijin Copper d. o. o. na Tehničkom fakultetu u Boru predstavili su direktor za ljudske resurse Huang Zhaoyu, rukovodilac sektora za ljudske resurse Xu Chao, direktor za proizvodnju Jovica Radisavljević, rukovodilac sektora za ljudske resurse Mirjana Popadić, saradnici Ilija Džamić i Vera Tasić.

Zainteresovanim studentima predstavljene su sve organizacione jedinice ove značajne kompanije, celokupan tehnološki proces proizvodnje bakra, kao i sve mogućnosti, i ponuđeni uslovi za obavljanje stručne prakse.  Takođe, tokom prezentacije je naglašeno da je kompanija Serbia Zijin Copper d. o. o. tokom školske 2019/2020. potpisala ugovore o stručnoj praksi sa 38 studenata Tehničkog fakulteta u Boru. Veliki broj njih je u međuvremenu diplomirao i sada su zaposleni u ovoj kompaniji.

I ove godine studenti su bili veoma zainteresovani za navedenu mogućnost stručne prakse, pa se očekuje da će nakon intervjua sa predstavnicima kompanije ugovore o stručnoj praksi potpisati značajan broj prijavljenih kandidata.
 
KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU
Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefoni: 030/424-555 (Dekanat) i 030/422-375 (Studentska služba)
Email: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: