Prijemni.rs
Maturang
  • Raznolikost i inovacije: Upoznajte smerove na Fizičkom Fakultetu u Beogradu


Na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studenti imaju priliku da istraže četiri smera koji nude duboko i sveobuhvatno razumevanje fizike i njenih primena. Ova institucija visokog obrazovanja nije samo mesto gde studenti stiču teorijska znanja, već i prostor gde se oblikuju budući naučnici, nastavnici i stručnjaci u različitim oblastima. Upoznajte smerove koji čine temelj našeg akademskog programa:

(A) Opšta fizika

Smer opšte fizike je posebno osmišljen da obrazuje buduće nastavnike. Osim što studenti stiču duboko razumevanje osnovnih i naprednih pojmova u fizici, ovaj smer takođe obuhvata metodike nastave koje su neophodne za efikasno prenošenje znanja. Fokus je na razvoju veština koje pomažu budućim nastavnicima da kreiraju okruženje za učenje u kojem će učenici biti motivisani da istraže i razumeju svet oko sebe. Osim toga, ovaj smer je obogaćen sadržajem iz oblasti psihologije i pedagogije, kako bi se studenti osposobili za rad sa mladima.

(B) Teorijska i eksperimentalna fizika

Ako ste zainteresovani za dublje istraživanje zakona koji upravljaju materijom i energijom, teorijska i eksperimentalna fizika je pravi izbor za vas. Studenti na ovom smeru se obučavaju za istraživački rad u fizici i srodnim naučnim disciplinama. Program je usmeren na razvoj analitičkih veština i sposobnosti kritičkog razmišljanja, što je ključno za adaptaciju na brze promene u nauci i tehnologiji. Osim toga, studenti imaju priliku da učestvuju u istraživačkim projektima, sticanju praktičnih veština i radu sa savremenom laboratorijskom opremom.

(C) Primenjena i kompjuterska fizika

Smer primenjene i kompjuterske fizike pruža širok spektar znanja koji prelazi granice klasične fizike. Osim osnovnih i naprednih elemenata fizike, ovaj smer uključuje i predmete iz oblasti programiranja i simulacija. Studenti se tako osposobljavaju za rad u različitim sektorima, od energetike i životne sredine, do informacionih tehnologija i medicine. Mogućnosti za zapošljavanje su široke i uključuju rad u inovacionim centrima, biomedicinskim ustanovama, energetskom sektoru i bankarstvu.

(M) Meteorologija

Meteorologija, kao nauka o atmosferi, postaje sve važnija u kontekstu globalnih klimatskih promena. Studenti na ovom smeru se obučavaju za rad u meteorološkim institucijama, naučno-istraživačkim centrima i agencijama koje se bave praćenjem klimatskih promena. Program je osmišljen tako da studenti steknu neophodne veštine za osmatranje, analizu i prognozu vremenskih uslova, kao i za rad na modelima klimatskih promena.

Fizika je jedna od osnovnih naučnih disciplina koja ima širok spektar primena u modernom društvu. S obzirom na brzi razvoj tehnologije i sveprisutne globalne izazove, nikada nije bilo važnije da razumemo osnovne zakone koji upravljaju našim svetom. Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu pruža idealno okruženje za sticanje znanja i veština koje će vam omogućiti da doprinesete ovom razumevanju i, kroz to, oblikujete budućnost.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: