Prijemni.rs
Maturang
  • Slobodna mesta za septembar na svim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu


(Preuzeto sa sajta Dnevnik - 28.07.2017. )

Posle junskog upisnog roka na svim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu ostalo je slobodnih mesta i za septembarski upisni rok.

Univerzitet u Novom Sadu

Foto: UNS

Naime, od Konkursom predviđenih 5.379 budžetskih i 4.181 samofinansirajućeg mesta, popunjeno je 4.814 budžetskih i 2.045 samofinansirajućih mesta, te će u septembru kandidati za akademce moći da konkurišu za popunu još 624 budžetska i 2.077 samofinansirajućih mesta.

Na Poljoprivrednom fakultetu ostalo je slobodno 58 budžetskih i 119 samofinansirajućih mesta. Slobodnih samo budžetskih mesta ima na stočarstvu, poljoprivrednoj tehnici i budžetskih i samofinansirajućih i na uređenju, korišćenju i zaštiti voda, agroekonomiji, hortikulturi i agroindustrijskom inženjerstvu, dok su samo samofinansirajuća mesta ostala i na fitomedicini, pejzažnoj arhitekturi, egroekologiji i zaštiti životne sredine, agroturizmu i ruralnom razvoju i organskoj poljoprivredi.

Na Filozofskom fakultetu slobodno je 11 budžetskih i 187 samofinansirajućih mesta. I budžetskih i samofinansirajućih mesta ima na francuskom jeziku sa drugim romanskim jezikom i književnošću, mađarskom, rumunskom, slovačkom, rusinskom jeziku i na filozofiji, dok je samo samofinansirajućih mesta ostalo na srpskoj filologiji-srpskom jeziku i književnosti, srpskoj filologiji u kontaktu sa slovačkom, odnosno mađarskom filologijom, srpskoj književnosti i jeziku, komparativnoj književnosti sa teorijom književnosti, na ruskom jeziku, istoriji, sociologiji i žurnalistici.

Na Tehnološkom fakultetu ostala su slobodna 42 budžetska i 24 samofinansirajuća mesta. I budžetskih i samofinansirajućih mesta ima na inženjerstvu ugljeno hidratne hrane, tehnologiji konzervisanja, prehrambenoj biotehnologiji, hemijsko procesnom inženjerstvu, eko energetskom inženjerstvu i inženjerstvu materijala. Samo samofinansirajućih mesta ostalo je slobodno na kontroli kvaliteta, biohemijskom inženjerstvu i farmaceutskom inženjerstvu.

Na Pravnom fakultetu na oba smera ostala su slobodna četiri budžetska i 375 samofinansirajućih mesta.

Na Medicinskom fakultetu ima za septembarski rok samo mesta na samofinansiranju i to za nastavu na engleskom jeziku- 20 na stomatologiji i 70 na medicini.

Na Fakultetu tehničkih nauka ostalo je 71 budžetsko i 332 samofinansirajuća mesta. I budžetskih i samofinansirajućih mesta ima na elektroenergetici obnovljivih izvora električne energije, elektronici i telekomunikacijama, proizvodnom mašinstvu, mehanizaciji i konstrukcionom mašinstvu, energetici i procesnoj tehnici, građevinarstvu, upravljanju rizikom od katastrofalnih događaja i požara i na poštanskom saobraćaju i telekomunikacijama.

Samo samofinansirajućih mesta ima na tehničkoj mehanici, merenju i regulaciji, scenskoj arhitekturi, tehnici i dizajnu, saobraćaju i transportu, industrijskom inženjerstvu, inženjerskom menadžmentu, inženjerstvu zaštite životne sredine, inženjerstvu zaštite na radu, geodeziji i geomatici i na čistim energetskim tehnologijama.

 

Budžetlije popunile poslovnu informatiku

Na Ekonomskom fakultetu ostalo je 61 budžetsko i 353 samofinansirajuća mesta. Na ovom fakultetu slobodnih mesta i na budžetu i na samofinansiranju ima na svim smerovima, osim na poslovnoj informatici, gde je ostalo slobodno samo samofinansirajućih mesta.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu ostalo je slobodno 193 budžetska i 161 samofinansirajuće mesto. I budžetskih i samofinansirajućih mesta ima na svim smerovima, osim za turizmologe i za informacione tehnologije, gde su sva mesta popunjena.

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja za septembarski rok nije ostalo ni jedno budžetsko mesto, dok samofinansirajućih ima 133 i to na svim smerovima.

Na Akademiji umetnosti ostalo je 15 budžetskih i 24 samofinansirajuća mesta. Na Departmanu muzičkih umetnosti ima i budžetskih i samofinansirajućih mesta na svim odsecima, osim na kompoziciji,gde su sva mesta popunjena i na etnomuzikologiji, na kojoj su popunjena budžetska, a ima samofinanasirajućih mesta.

Na Departmanu likovnih umetnosti na svim odsecima su popunjena budžetska mesta, ali ima samofinanisrajućih, dok na Departmanu dramskih umetnosti za budžet ima mesta na glumi na srpskom jeziku, na glumi na mađerskom ima slobodnih samo samofinanisrajućih mesta, a na audiovizuelnim medijima za septembar ima i jednih i drugih mesta.

Na Građevinskom fakultetu u Subotici ostalo je slobodno 81 budžetsko i 23 samofinansirajuća mesta.

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu ima slobodnih 45 budžetskih i 119 samofinansirajućih mesta. Na ovom fakultetu ni budžetskih ni samofinansirajućih mesta nema jedino na smeru informacionih tehnologija-softversko inženjerstvo. Na smerovima informacionih tehnologija , inženjerski menadžment, i industrijsko inženjerstvo u ekspoataciji nafte i gasa ima samo samofinansirajućih mesta, dok na ostalim smerovima ima i jednih i drugih mesta.

Na Pedagoškom fakultetu u Somboru ima 32 budžetska i 117 samofinansirajućih mesta i to na svim smerovima.

Na Učiteljskom fkaultetu s nastavom na mađarskom jeziku u Subotici slobodnih mesta ima na oba smera, i to 16 budžetskih i 20 samofinansirajućih.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: