Prijemni.rs
Maturang
  • Strane stipendije našim srednjoškolcima


(Preuzeto sa sajta Politika - 18.01.2018. )

Od 72 srednjoškolaca iz Srbije koji su se u septembru prošle godine prijavili na konkurs za stipendije i školovanje u prestižnim američkim i britanskim školama, njih 45 ovog vikenda prolaziće u Beogradu završne intervjue za sticanje diploma koje im otvaraju put za studiranje na Kembridžu, Oksfordu, Jejlu, Prinstonu...

Kembridž

Foto: Pixabay

Najuspešniji na testiranju dobiće stipendiju od oko 60.000 dolara koja će im omogućiti godinu dana školovanja u nekoj od srednjih škola u Americi, ili 70.000 funti za završetak dve godine srednje škole u Velikoj Britaniji. Kako objašnjava Aleksandra Marković, koordinator britanskog HMC i američkog ASIST programa za Srbiju, koji ovo i omogućavaju, đaci nemaju pravo izbora strane škole već to čini stručna komisija na osnovu njihovih interesovanja, a godine školovanja u inostranstvu nadovezuju se na razrede završene kod nas.

Diplome koje dobiju van zemlje omogućiće im da domaće fakultete upišu prema bodovanju koje važi za strance, i takođe pružiti više šanse za upis na američke i britanske fakultete.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: